Skolpsykolog till centrala elevhälsan Ale kommun

Ale kommun, Elevhälsan · Ale

·

Ansök senast 19 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet. I kommunen är vi cirka 2 600 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss? Ale har en samlad organisation för Elevhälsan i vilken kommunens skolpsykologer, skolsköterskor och skolkuratorer ingår. Tillsammans är vi 25 personer som utgör en tvärprofessionell grupp som i första hand har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för kommunens elever. Enheten är en resurs i utvecklingsfrågor och för samordning av de olika uppdragen. Hela elevhälsan träffas regelbundet varje månad för att driva utveckling genom systematiskt kvalitetsarbete. Skolpsykologerna träffas också på egna träffar där emellan, där gruppen arbetar med professionsknutna frågor. I Ale är skolpsykologrollen väl etablerad och uppskattad. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig som person och för skolpsykologgruppen som helhet. Det finns möjlighet till extern regelbunden handledning och inom skolpsykologgruppen ges möjlighet till intern handledning/bollplank. Inom elevhälsan i Ale arbetar finns tre tjänster som skolpsykolog och nu söker vi en vikarie för en av våra skolpsykologer som ska gå på föräldraledighet. Vikariatet har goda möjligheter till förlängning. Dina fyra skolor ligger i Nödinge och Alafors. ARBETSUPPGIFTER Som skolpsykolog hos oss arbetar du i huvudsak mot årskurserna f-9. Du arbetar även till viss del mot förskoleåldrarna. Du är en aktiv deltagare i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete bland annat inom ramen för elevhälsoarbetet och det tvärprofessionella arbetet i elevhälsoteamet (EHT). Du bidrar med ökad förståelse kring skolans uppdrag och ansvar gentemot elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Du arbetar med skolrelaterad problematik och har det pedagogiska och psykologiska perspektivet i fokus för alla insatser. En av arbetsuppgifterna är att ge psykologisk konsultation och handledning åt personal för att öka deras förståelse, kunskap och insikt i elevernas olika förutsättningar och behov och deras egen betydande roll för den relationen. Du väljer metod utifrån ärende. Du bedriver ett aktivt arbete för att tillsammans med dina EHT-kollegor undanröja hinder för elevers lärande genom analys och bedömning av behoven hos eleven, gruppen och organisationen. Du har ett utbildande ansvar för skolans personal, ensam eller i team och du samverkar med både interna och externa aktörer. Skolpsykologen har en viktig funktion i samverkan med specialistnivåerna och har regelbundna psykologträffar för att utveckla samarbete och förståelse. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad psykolog. Meriterande är om du tidigare har arbetat med barn och ungdomar och om du har erfarenhet av psykologarbete i skola. Du har god förmåga att hantera svenska i tal och skrift samt vana att digitalt dokumentera såväl i utlåtande som i journal. I Ale används journalsystemet PMO. Du har god förmåga att kommunicera din psykologiska kunskap till andra yrkesgrupper inom skola och externa aktörer. Du har god kännedom om skolans uppdrag och styrdokument. För att klara arbetet måste du ha förmågan att kunna arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel och kan variera arbetssätt och metoder. Du har organisations- och planeringsförmåga då arbetet som psykolog inom skola är ett brett område och det är många olika arbetsuppgifter. Du delar gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter men är samtidigt öppen för andras perspektiv. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Månadslön. Individuell lönesättning. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Ale kommun, Elevhälsan

Placering

Ale

Kontaktperson

Ale kommun