Skolledare; rektor och biträdande rektorer söks till grundskolan

Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen · Tjörn

·

Ansök senast 9 aug. (1 dag kvar)

På Tjörn får medarbetarna ta plats! Här finns plats för dig också! ”Vi hjälper varandra att se nya möjligheter.” ”Det finns en närhet till ledning och politiker.” ”Man tar vara på medarbetarnas resurser.” ”Det känns bra att jag kan bidra till att underlätta i människors vardag.” Fyra röster från fyra anställda i Tjörns kommun. Enligt den senaste medarbetarundersökningen är vi som jobbar i Tjörns kommun väldigt engagerade i våra arbetsuppgifter. Vi har också bra kolleger, vi gillar våra chefer och rekommenderar gärna andra att söka sig hit. Vi som jobbar i barn- och utbildningsförvaltningen tycker att barns och ungdomars utveckling är det viktigaste som finns. Det har också märkts i flera av de rankningar som görs av landets skolor. Tjörn har hamnat i det övre skiktet i olika jämförelser under flera år. Här trivs medarbetarna och har stora möjligheter att utvecklas. • Vi står mitt i flera spännande förändringsprocesser där vi för närvarande utvecklar ett gemensamt förhållningssätt som förenar alla våra verksamheter och alla våra skolformer. • Våra kommunövergripande nätverk bidrar starkt till den pedagogiska utvecklingsfas vi nu befinner oss i. • Vi ser fram mot att omsätta beslutet om en ny skolorganisation vilket fattades alldeles nyligen. Detta tror vi förbättrar våra möjligheter till högre måluppfyllelse, både lokalt och nationellt. • Vår personals samlade kompetens och professionalitet blev mycket tydlig i Skolinspektionens huvudmannagranskning under hösten2019 där våra största verksamheter uppfyllde författningarnas krav utan anmärkning. Ta gärna del av rapporterna på Skolinspektionens hemsida. Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskolerektor tillsvidare heltid till Rönnängs skola samt 2 biträdande rektorer med AVA-anställning. 50 % vardera alternativt en 100%-ig tjänst till Häggvallsskolan och Blekets skola. ARBETSUPPGIFTER Som rektor leder och utvecklar du din enhet och har både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Dessa balanserar du genom att leda på plats i verksamheten och att tillsammans med kollegor ta ansvar för hela Tjörns skolutveckling. Du förväntas vilja bidra till allas framgång och alltid ha både ett enhets- och ett koncernövergripande perspektiv. Genom din tidigare erfarenhet kan du analysera din egen verksamhet, dess styrkor och utvecklingsområden och leda den framåt. Du har arbetsmiljöansvar för all den personal som du arbetsleder på din enhet. På Tjörn är det viktigt att cheferna har god kunskap om de lagar och förordningar som leder till en attraktiv arbetsmiljö. Du leder också skolans systematiska kvalitetsarbete i enlighet med statliga och kommunala styrdokument, där ditt arbete ska bidra till att skolans och kommunens måluppfyllelse, attraktionskraft och varumärke stärks. Givetvis har du även ekonomiansvar för din enhet. Som biträdande rektor är du underställd rektor och du har hela eller delar av ovanstående arbetsuppgifter. Du förväntas kunna ta personal,- ekonomi-och arbetsmiljöansvar för del av en skolenhet. Vad erbjuder vi? • Gemensam vision för utveckling och pedagogiskt ledarskap • Kollegialt lärande • Lokalt administrativt- och ledningsstöd • Centralt stöd inom HR bl a med fokus på SAM, ekonomi och kommunikation • Kultursatsningar i all verksamhet • Flexibla arbetstider • Friskvårdsbidrag • Semester-och pensionsväxling • Miljöbilsförmån med bruttolönsavdrag KVALIFIKATIONER Vi söker dig som kan och vill utveckla både din egen enhet och samtidigt arbetar tillsammans med andra skolledare för att bidra till hela kommunens skolutveckling. Du har pedagogisk högskoleutbildning och är förtrogen med läroplan och relevanta regelverk. Det är önskvärt att du har gått eller går den statliga rektorsutbildningen och gärna även har annan pedagogisk påbyggnadsutbildning. Har du tidigare chefserfarenhet är detta meriterande. Du ska vara positiv och tydlig i ditt ledarskap samt ha förmåga att se möjligheter. Du är resultat- och målinriktad, har ett analytiskt och strategiskt synsätt och ett prestigelöst sätt att kommunicera. Som chef är du tydlig, synlig och en aktiv pedagogisk ledare och genom din förmåga att utmana och entusiasmera medarbetarna på ett positivt sätt skapar du engagemang att driva pedagogiska frågor. Vidare har du en god organisationsförmåga, har lätt för att ta initiativ och beslut. Arbetet som ledare och chef kräver att du har en god social kompetens och skapar goda relationer och gott samarbetsklimat med och mellan såväl medarbetare som elever och vårdnadshavare. ÖVRIGT Intervjuer genomförs fredag den 14 augusti samt eventuellt en andra den 18 augusti. I chefsrekryteringar använder vi oss även av tester, vilka oftast genomförs mellan intervju 1 och 2. Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj och fritid. Arbetsgivaren erbjuder förmåner som friskvårdssubvention. Du har även gratis medlemskap i personalföreningen TKFF, om du varit anställd mer än tre månader. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag. Om du har problem med att ansöka via programmet Offentliga jobb vänligen kontakta supporten via telefonnummer 0771-693 693. Tjörn är ö-kommunen med hög kvalitet i verksamheterna och havet i blickpunkten. Tjörn placerar sig högt i rankningar när skolor, äldrevård samt säkerhet och trygghet mäts. Kommunens ekonomi är stabil och har varit det i många år. Det gör att Tjörns kommun hela tiden kan utvecklas. God service och tillgänglighet är angelägna frågor liksom infrastruktur. På Tjörn tror vi att konst och kultur ger muskler åt själen och rustar våra barn och ungdomar för ett gott liv. Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Placering

Tjörn

Kontaktperson

Tjörns kommun

Ansök nu