Skoljurist, ref.nr. 2614

Håbo kommun · Håbo

·

Ansök senast 8 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Hos oss på Barn- och utbildningsförvaltningen får du kollegor som delar sin kompetens med dig. Ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt. Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande lärmiljöer för barn- och elever och för dig som medarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kommunens elevhälsoenhet samt gymnasie- och vuxenutbildning. Vi kan erbjuda dig som har juristexamen ett arbete där du möts du av ett professionellt engagemang, ett tillitsfullt och kommunikativt ledarskap och ett samarbete för goda relationer. Du arbetar tillsammans med kollegor där du delar med dig av din kompetens och som delar sin kompetens med dig. Skoljuristen ingår i den administrativa enheten på barn- och utbildningsförvaltningen. Som jurist arbetar du självständigt. Du ger kvalificerad juridisk rådgivning till förvaltningens chefer och handläggare, gör rättsutredningar, bistår i sekretessprövningar, handlägger vissa ärenden och har ett när samarbete med nämndsekreterare och registratorer. Du kommer att hålla utbildningar om områden som rör förvaltningsjuridiken och skollagstiftningen både för större och mindre grupper. Du deltar i olika projekt och arbetsgrupper där din juridiska kunskap behövs. Arbetsuppgifterna består även till viss del av att handlägga ärenden och skriva beslut som du antingen ska föredra för beslutsfattare eller själv besluta i. I arbetet kan även ingå att bereda underlag och yttranden till tillsynsmyndigheter. Utöver ovanstående kommer du också att ansvara för exempelvis: • rådgivning i enskilda ärenden gällande skollagen, sekretessfrågor och behjälplig i yttranden till tillsynsmyndighet, • verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring utifrån det legala perspektivet i ett processorienterat arbetssätt, • viss rådgivning i kommunalrätt och ärendehantering i samarbete med förvaltningens nämndsekreterare, • rådgivning inom integritetslagstiftning (GDPR) och hantering av personuppgiftsincidenter, • rådgivning vid upphandling och avtal, • utredning och yttranden till barn- och utbildningsnämnden. I rollen ingår även att självständigt handlägga vissa ärendetyper. Det innebär bland annat att du: • årligen tar fram en plan för tillsyn av enskilda huvudmän samt genomför denna, • handlägger godkännande av enskilda huvudmän inom skolområdet samt genomför ägar- och ledningsprövning, • samordnar och planerar arbetet för vissa ärendetyper, • självständigt förbereder och skriver fram beslut i vissa ärendetyper, • ger stöd åt handläggare i de ärendetyper som förekommer inom skolområdet. I rollen som jurist ingår också att vara förvaltningens expert på frågor som rör personuppgiftshantering (personuppgiftssamordnare). I arbetet ingår att vara rådgivande till förvaltning och verksamhet, men även att driva och utveckla arbetet. Samarbete och samordning med Dataskyddsombud kring systematisk informationsförvaltning och utveckling av rutiner och arbetssätt. Kvalifikationer Vi söker dig som: • har juristexamen och ett par års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i kommun, region eller i statlig myndighet • lätt kan sätta dig in i nya rättsområden, • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, • med pedagogisk förmåga kan kommunicera juridiska frågor med berörda i verksamheten, • har god samarbetsförmåga • har goda kunskaper i offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR, • har fördjupade kunskaper inom skollagens område, • trivs med att stå framför publik av varierande storlek och hålla utbildning och har en förmåga att anpassa dig efter mottagarnas kunskapsnivå. Vi ser gärna att du: - har erfarenhet av kommunalrätt och allmän förvaltningsrätt - har planerat och genomfört utbildningar för kollegor eller andra, - har vana vid att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser: Du har tar initiativ, sätter igång aktiviteter, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och uppnår resultat. Det är viktigt för dig att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Som person är du utåtriktad och har en förmåga att utveckla och upprätthålla goda relationer. Du samarbetar och relaterar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och vi kommer lägga mycket stor vikt vid din förmåga av kommunicera juridik med medarbetare som inte tillhör din profession. Tillträde Så snart som möjligt. Sysselsättningsgrad Heltid. Lön Individuell lönesättning. Sista ansökningsdag 8 oktober 2020 Välkommen med din ansökan! Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Håbo kommun

Placering

Håbo

Kontaktperson

Håbo kommun