Skiftchef

Nynas AB · Nynäshamn

·

Ansök senast 24 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Produktionsgruppen på Nynas raffinaderi i Nynäshamn består av en produktionsingenjörsgrupp, en dagtidsgrupp och fem skiftlag. Avdelningens uppdrag är att säkerställa en säker och tillförlitlig produktion som uppfyller gällande miljövillkor. Nynas söker nu en skiftchef med ambitionen att utveckla skiftlaget och produktionen mot det Nynas kallar operational excellence. Som skiftchef leder du ett arbetslag på 13 operatörer vars uppgift är att hantera och producera bitumen och nafteniska specialoljor på ett säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Skiftchefen leder och fördelar arbetet på skiftlaget och ansvarar för utvecklingen av laget och dess kompetens inom anläggnings- och processkunskap och lagarbete. Tillsammans med biträdande skiftchefen och skiftlaget skapar skiftchefen bästa möjliga förutsättningar för en stabil och säker drift. Som skiftchef representerar man företaget och produktionsledningen och bidrar aktivt till det strategiska arbetet med att utveckla gruppen. Man är ett föredöme i säkerhetsfrågor. Skiftchefen sitter i produktionsgruppens ledningsgrupp och rapporterar till produktionschefen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar: Utveckla kompetensen inom skiftlagen Personalansvar vilket omfattar resursplanering, utvecklings- och lönesamtal Leda skiftlaget mot produktionsgruppens uppsatta mål Aktivt verka för en bra trivsel inom laget genom ett motiverande, engagerat och lyhört ledarskap Medverka vid produktionsgruppens strategiarbete och ansvara för att genomföra denna strategi i det egna skiftlaget Samordnaransvar för produktionsgruppens arbetet under såväl normala betingelser som nödläge Skapa förutsättningar för att underhållsarbete kan göras på ett säkert sätt Tillståndsgivare för alla arbeten inom process- och cisternområdet utanför kontorstid Huvudansvar för säkerheten inom driften under det pågående skiftet Prioritering av arbeten och resurser för att uppnå en så säker och tillgänglig produktion som möjligt Delta i olika förbättringsprojekt för att möta ständigt ökande krav på säkerhet, produktion, arbetsmiljö och miljö Arbetet sker i femskift Din profil: Vi tror att du är en person som har förmågan att engagera samt bidra till en god laganda och skapa rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål och resultat. Med ett genuint intresse för att arbeta med teknik och människor, god självinsikt i kombination med en stark drivkraft, arbetar du aktivt med att utveckla gruppen, säkerheten och produktionen. Du bygger förtroende genom att vara en god förebild och leder gruppen med ett engagerat och kommunikativt ledarskap. Vidare ser vi att du uppfyller följande krav: Minst 5-10 års driftserfarenhet från kemisk process/energiindustri varav ett par år i ledande befattning. Dokumenterat goda ledaregenskaper kommer värderas högt och kan till viss del kompensera delar av driftserfarenheten. Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor såsom tillståndsgivning är ett stort plus. Kan kommunicera flytande på både svenska och engelska Bra kunskap och förmåga att hantera ITsystem Arbetet sker i femskift. Företaget gör slumpvisa alkohol- och drogtester på personalen. Vad innebär det att vara anställd på Nynas? Företaget har tre värdeord som genomsyrar verksamheten: Dedikering, Samarbete och Proaktivitet. Dedikering innebär att alltid göra sitt yttersta och ta ansvar för internkunder, kollegor och omgivande miljön Samarbete innebär att aktivt verka som en kultur där som uppmuntrar tvärfunktionella möten, jobbrotation och utbildning Proaktivitet innebär att lyfta blicken, vara öppen för nya ideér och ständigt söka nya och bättre lösningar på problem och möjligheter Din ansökan I denna rekrytering har Nynas valt att samarbeta med Talentor. För mer information och frågor ta kontakt med Kristina Peltola på kristina.peltola@talentor.com eller 0739948841.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Nynas AB

Placering

Nynäshamn

Kontaktperson

Talentor Sweden AB