Jobbsafari är en del avschibsted logo

Skansen söker chef för Samlingsenheten

Skansen · Stockholm

·

Ansök senast 25 jan.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Skansen är en unik plats som varje år välkomnar 1,4 miljon gäster från hela världen. Skansen är ett friluftsmuseum, en djurpark och en plats för upplevelser och traditioner. På Skansen förmedlas Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här ordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Friluftsmuseets form, med upplevelser och lärande för alla sinnen, ger unika förutsättningar för en stark museiupplevelse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Nu söker vi dig som vill delta i vårt arbete med att förvalta och tillgängliggöra Skansens samling, och skapa högklassiga och spännande kulturhistoriska upplevelser i Skansens fantastiska miljöer. Du ska vara en engagerad och driven ledare med förankring i samlingsförvaltning, kulturhistoria och museiverksamhet, och med ett stort intresse för gästens önskemål och behov. Skansen är i en spännande utvecklingsprocess, och rekryterar nu på flera nyckelpositioner inom olika avdelningar. Inom den Kulturhistoriska avdelningen finns tre enheter. Vi rekryterar nu nya chefer till två av dem; Samlingsenheten och Pedagogiska enheten. Om Kulturhistoriska avdelningen och Samlingsenheten Samlingsenheten är placerad i Skansens Kulturhistoriska avdelning som arbetar med att förmedla kunskap och skapa upplevelser av Sveriges historia. Avdelningen har också ansvar för att förvalta Skansens samlingar och arkiv samt tillvarata och utveckla traditionsburen kunskap. Samlingsenhetens huvudsakliga ansvarsområden är samlingsförvaltning inklusive konservering, kulturhistorisk gestaltning (interiört, exteriört samt trädgårdar), kunskapsunderlag för förmedling, digital koordinering samt ansvar för Skansens arkiv. Inom enheten finns sju tillsvidareanställda medarbetare. Enhetschefen är direkt underställd avdelningschefen. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Ansvara för, leda och utveckla arbetet på Samlingsenheten som en del av helheten Skansen. • Arbeta nära medarbetarna och verksamheten genom transparenta arbetsmetoder och regelbundna avstämningar. • Tillsammans med övriga chefer inom avdelningen planera och följa upp enhetens verksamhet och ekonomi. • Löpande samarbeta med Skansens olika avdelningar och bidra till att den kulturhistoriska verksamheten skapar största möjliga värde för Skansen som helhet. • Bidra till goda relationer med våra samverkanspartners och andra externa kontakter. • Löpande identifiera frågor av strategisk betydelse för Skansen i allmänhet och Samlingsenheten i synnerhet. • Säkerställa kvalitet, effektivitet och affärsmässighet i enhetens verksamhet. • Bidra i arbetet med att hitta nya intäktskällor och extern finansiering för verksamhetens utveckling. Kompetens och erfarenheter Vi söker dig som har: • Väl vitsordad ledarskaps- och chefserfarenhet. • Akademiska meriter inom kulturhistoriska ämnen. • Gedigen erfarenhet av arbete på museum med inriktning på samlingsförvaltning och digitala samlingsförvaltningssystem samt Spectrum-modellen. • Praktisk erfarenhet av samlingsarbete liksom erfarenhet av textil samlingsförvaltning och förvaltning av brukssamlingar på friluftsmuseum och/eller i historiska hus är meriterande. • Erfarenhet av kulturhistoriskt gestaltningsarbete, förmedling och arkivverksamhet är meriterande, liksom erfarenhet av forskningsarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en person som är både lyhörd och drivande. Du ska ha utpräglat goda ledaregenskaper och förmåga att skapa engagemang för att nå gemensamma mål. I det ligger att skapa tydlighet kring mål, roller och förväntningar. Att se och tillvarata alla medarbetare, och skapa goda förutsättningar för var och en i gruppen att bidra till ett bra resultat. Vidare ska du ha mycket god förmåga att sätta dig in i frågor utifrån ett helhetsperspektiv, samarbeta och skapa goda relationer inom och utanför Skansen. Välkommen att registrera din ansökan med CV och personligt brev, genom att klicka på Ansök längst ner i annonsen. Sista anställningsdag är den 25 januari 2021. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Magnusson, Avdelningschef Kulturhistoriska avdelningen, 070-819 80 04, asa.magnusson@skansen.se Skansen värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kultur och livserfarenhet till tjänsten. Fackliga representanter: Saco-S: Boel Recén, boel.recen@skansen.se, ST: Birgitta Jansson, birgitta.jansson@skansen.se, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Skansen

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Stiftelsen Skansen