Sjuksköterska till vårt ätstörningsteam

Region Sörmland · Nyköping

·

Ansök senast 2 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Psykiatrisk mottagning, Nyköping Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Ätstörningar utgör komplexa sjukdomsfenomen med stora individuella skillnader där biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer samverkar med predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer. Predisponerande faktorer kan vara genetisk sårbarhet, personlighetsdrag präglade av osäkerhet, ängslan och perfektionism samt familjekulturella faktorer. Dessa kan vid olika tidpunkter samspela med utlösande faktorer, så som traumatiska livshändelser, separationer i familjen eller mobbning, och framkalla debut av ätstörning. Ätstörningsteamets behandlingsarbete vilar på ett helhetsperspektiv och företräds av olika behandlingsinriktningar och specialkunskaper, som visat sig vara verksamma för målgruppen. Ätstörningsteamet ingår i öppenvårdspsykiatrin inom vuxenpsykiatrin och samverkar med ätstörningsteamet inom BUP. Vi har ett nära samarbete med en slutenvårdsavdelning, när behov av heldygnsvård föreligger. All behandling utformas efter individuella behov i överenskommelse mellan patient och behandlare efter en noggrann kartläggning och bedömning av problematiken. Målsättning är att normalisera mathållning och ätmönster, att ge kunskap om ätstörningens inverkan på kropp och själ, att förstå symtomens funktion och att finna alternativa sätt att hantera bakomliggande problem, samt att förbättra självkänsla och självkännedom. Dina arbetsuppgifter Bedömning, vårdplanering och behandling. Behandlingsarbetet utformas efter individuella behov, där målsättningen är att normalisera mathållning och ätmönster, ge kunskap om ätstörningens inverkan, att förstå symtom och finna alternativa sätt att hantera bakomliggande problem. Arbetet består av samtal, psykopedagogiskt arbete och måltidsstöd. Samtalen sker framförallt individuellt, men även i grupp, och det förekommer även familje- och parsamtal och stöd till närstående. Som sjuksköterska i behandlingsteamet med inriktning ätstörning kommer du att bedriva kvalificerat psykiatriskt omvårdnads-, utrednings- och behandlingsarbete. Sjuksköterskan har en viktig och betydelsefull roll i teamet. Du kommer att vara fast vårdkontakt för egna patienter där du tillsammans med patienten arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Sjuksköterskan arbetar tätt tillsammans med övriga professioner. I och med det utvecklade teamarbetet, handledning i psykiatriskt behandlingsarbete, interna och externa utbildningsinsatser har du gott stöd i att bedriva kvalificerat behandlingsarbete. På mottagningen blir du en av 14 sjuksköterskor och du får erfarna medarbetare med hög kompetens som är intresserade av att ta tillvara dina erfarenheter och kunskaper. Behandlingsarbetet bedrivs både i team och i enskilda kontakter med gemensamma tvärprofessionella behandlingskonferenser. Arbetet är självständigt och uppgifterna kan vara varierande. Handledning ingår. Din kompetens Legitimerad sjuksköterska. Önskvärt är att du har vidareutbildning inom psykiatri samt erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete. Vidare är erfarenheter av samverkan med andra aktörer meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga. Meriterande är erfarenhet av ätstörningsbehandling, grundläggande psykoterapeutisk kompetens, steg 1 och erfarenhet av självständigt psykiatriskt arbete. Är du grundutbildad i din profession och har ett brinnande intresse för ätstörningsproblematik och vill skaffa dig ett spetskomptensområde så erbjuder vi utbildningar för nya medarbetare inom området ätstörning. Anställningsform Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Information om tjänsten lämnas av Vårdenhetschef Ann-Charlotte Rydberg, 0155-24 54 49. Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00. Kom och jobba hos oss på psykiatrisk mottagning! Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-08-02. Intervjuer kan komma att ske löpande. Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt. Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Sörmland

Placering

Nyköping

Kontaktperson

REGION SÖRMLAND