Sjuksköterska - samsjuklighetsboende

Enköpings kommun Vård och omsorg · Enköping

·

Ansök senast 11 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi enligt det salutogena förhållningssättet för att ta tillvara och stärka de resurser personer har. Vi ansvarar för äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du nära människor för att skapa en meningsfull och trygg vardag. Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga? Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se ARBETSUPPGIFTER Ditt övergripande ansvar är: 1. att arbeta evidensbaserat och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget på ett nytt Samsjuklighetsboende (Enberga) som drivs gemensamt av socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen . 2. den huvudsakliga delen av din arbetstid kommer du att arbeta teambaserat med kunder och verksamheter knutna till LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du kommer här att arbeta med HSL-ärenden tillsammans med andra sjuksköterskor. På Enberga bor vuxna, som på grund av missbruksproblematik samt psykiska och/eller fysiska skäl behöver ett mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende. Behovet av boende bedöms och beviljas via bistånd av vård och omsorgs- eller socialförvaltningen i Enköpings Kommun. Du kommer att arbeta med sjuksköterskeprofessionens uppgifter såsom rådgivning, handleda/delegera personal, göra bedömningar och leda omvårdnadsarbetet i verksamheten. Du kommer även att genomföra medicinska bedömningar vid behov från andra vårdgivare och ansvara för att adekvata vårdkontakter upprättas utifrån behov och bedömning. Exempel på övriga arbetsuppgifter: läkemedelshantering, avvikelsehantering, kontakt med andra vårdgivare, ansvara för läkemedelsuppföljning i samråd med läkare och samarbete med verksamhetens personal utifrån ett medicinskt perspektiv. Du kommer organisatoriskt tillhöra LSS, vård- och omsorgsförvaltningen. Din tjänst är placerad i resultatenheten Barnverksamhet & LSS boende. Du ingår i enhetens kvalitets- och ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar med utvecklingsfrågor och förebyggande arbete kring hälsa och sjukvård utifrån ett individcentrerat och salutogent perspektiv. Samarbete förekommer med bland annat regionens öppenvårdsmottagning/ heldygnsvård, primärvårdsläkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, habiliteringspersonal och chefer. Att skapa inflytande och delaktighet för patienter och anhöriga står i fokus. Som sjuksköterska inom LSS samverkar du med andra sjuksköterskor inom LSS och Socialpsykiatri i ett team på fem personer för att tillsammans stötta upp i verksamheterna och utveckla gemensamma frågor. Du har körkort och tillgång till egen bil då Enberga boende ligger utanför Örsundsbro, ett par mil från Enköping. Arbetet omfattar dagtid och vardagar. Det kan förekomma helgtjänstgöring inom kommunens jourverksamhet. KVALIFIKATIONER Erfarenhet - Avgörande Du har erfarenhet av arbete med missbruksproblematik och psykiatriska diagnoser och/eller erfarenhet av arbete inom LSS - eller från verksamhet med socialtjänstlagen (SoL) som grund. Utbildning - Avgörande Utöver grundläggande sjuksköterskeexamen är utbildning gällande missbruk och/eller psykiatri meriterande. Körkort - Avgörande Körkort är ett krav för denna tjänst. Utbildning - Viktig Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska är meriterande. 1.1 Självgående - Avgörande Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. 1.1 Flexibel - Viktig Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. 2.1 Helhetssyn - Viktig Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. 2.1 Samarbetsförmåga - Viktig Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan. Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693. Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter. Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Enköpings kommun Vård och omsorg

Placering

Enköping

Kontaktperson

Enköpings kommun

Vid ansökan:Ange referens C44604 i din ansökan