SFI lärare

Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen · Luleå

·

Ansök senast 13 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Luleå med sina drygt 78 000 invånare är en tillväxtkommun och en viktig motor för hela Norrbotten. Kommunen består av sju förvaltningar med en total omsättning på runt 5 miljarder kronor per år. Våra 6900 medarbetare arbetar dagligen med att bygga ett hållbart samhälle, ge service genom hela livet och skapa attraktion för att medborgare, besökare och inflyttare ska trivas. Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för arbetsmarknadspolitiska frågor, integrationsfrågor och vuxenutbildning. Förvaltningen har över 4000 kunder/klienter per år i olika utbildningar, anställningsformer, praktikplaceringar, sommarjobb och integrationsåtgärder. Förvaltningen har idag 190 medarbetare och omsätter 235 miljoner kronor. ARBETSUPPGIFTER SFI är en verksamhet som växer och utvecklas. Växande antal elever gör att vi behöver utveckla både vår organisation och vår undervisning men även samarbetet med andra myndigheter och aktörer som arbetar med de nyanlända. Därför behöver vi anställa fler medarbetare som är intresserade av nyanländas lärande samt deras etablering på arbetsmarknaden. Vi söker nu en SFI lärare för en tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse. Du kommer att undervisa vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare i samma ämne, med speciallärare och med lärare i andra ämnen inom samma skolform. I uppdraget kan även kvällsundervisning ingå. Uppdrag som SFI lärare innebär övergripande: -undervisning i SFI inom samtliga studievägar och SFI kurser -motivera och leda eleverna till goda studieresultat -ansvara för undervisningsplanering och dokumentation -göra bedömningar av elevernas utveckling utifrån rådande kursplaner -nära samarbete med kolleger i bl. a strukturerat kollegialt lärande och sambedömning - för uppdraget krävs även förmåga att arbeta flexibelt och ständigt utveckla sitt arbetssätt och arbetsmetoder - grundläggande digital kompetens då stor del av undervisning och pedagogisk dokumentation sker numera digitalt KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med nyanlända. I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare och behörig i svenska som andra språk på grundläggande nivå men även dig som har en lärarlegitimation och som vill utöka behörigheten till svenska som andra språk. Att ha kompetens inom grundläggande läs- och skrivinlärning är särskilt meriterande för det här uppdraget eftersom du i första hand kommer att arbeta med elever med kort studiebakgrund motsvarande SFI studieväg 1. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret. Tips! Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen

Placering

Luleå

Kontaktperson

Luleå kommun

Vid ansökan:Ange referens A983628 i din ansökan