Senior åklagare

Ekobrottsmyndigheten · Malmö

·

Ansök senast 10 dec. (14 dagar kvar)

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle. Vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö bedrivs verksamheten vid två ekobrottskamrar och en polisoperativ enhet. Till andra ekobrottskammaren i Malmö söker vi nu en senior åklagare. Arbetsuppgifter Utredningsverksamheten på Ekobrottsmyndigheten bedrivs i åklagarledda arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. I dessa grupper kan förutom åklagare ingå administratörer, poliser och utredare med specialistkunskaper inom bl a revision och analys. Åklagarens ansvar är att driva förundersökningen framåt från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till ärendet avslutas genom lagakraftvunnen dom i domstol eller på annat sätt. Som senior åklagare förväntas du ta särskilt stort ansvar för kammarens verksamhet, även utanför den egna roteln. Som senior åklagare förväntas du även vara beredd att ta på dig ansvar som till exempel handledare och utbildare, samt arbeta med för kammaren alla förekommande ärenden. Kvalifikationer För anställning som senior åklagare krävs att du har fem års erfarenhet av att arbeta som kammaråklagare, varav upp till ett år kan tillgodoräknas av för åklagaryrket särskilt relevanta sidomeriter som till exempel domare, advokat eller liknande. Du är trygg i åklagarrollen och har stor skicklighet i yrkets olika delar. I detta ligger att du har mycket goda juridiska kunskaper och mycket god erfarenhet som förundersökningsledare och processförare. Det krävs även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Personliga egenskaper som krävs är en hög arbetskapacitet, mycket god samarbetsförmåga, beslutsförhet, god analytisk förmåga och stor personlig mognad. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy, EBM-modellen . Meriterande är kunskaper om och erfarenhet av: ärenden gällande ekonomisk brottslighet, annan näringslivsrelaterad eller förmögenhetsrättslig brottslighet förundersökningsledning och processföring i omfattande eller komplicerade utredningar avseende grov organiserad brottslighet hantering av hemliga tvångsmedel ärenden med internationell anknytning organisationsöverskridande samverkan brottsutbytesfrågor obeståndsjuridik Om anställningen Tjänsten avser en tillsvidareanställning till andra ekobrottskammaren i Malmö. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker efter överenskommelse. Vänligen ta del av TFR:s riktlinjer om vad sökande ansvarar för, så att korrekt underlag inkommer med ansökan. Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter. Information om anställningen lämnas av chefsåklagare Lars Olson på tfn 010-562 95 91. Fackliga företrädare för Saco-S John Keränen tfn 010-562 92 23, för ST Thérése Isaksson tfn 010-562 90 31och för Polisförbundet Kristina Windalen tfn 010-562 98 21 Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2020

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Ekobrottsmyndigheten

Placering

Malmö

Kontaktperson

Ekobrottsmyndigheten