Sektionschefer till Verksamhetsområde Direkt, enheten Ersättningsprövning

Arbetsförmedlingen, VO Direkt, Avdelningen Kundsupport och Ersättning · Norrköping

·

Ansök senast 26 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Drivs du av att leda det dagliga arbetet och att utveckla och coacha dina medarbetare? Vill du aktivt bidra i vårt viktiga förnyelse- och digitaliseringsarbete? Lockas du av att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som skapar förutsättningar för leverans och ständiga förbättringar? Då är du varmt välkommen till oss! Vi rustar oss för framtiden och söker därför tre sektionschefer till våra nya sektioner i Norrköping. Verksamheten består idag av cirka 80 medarbetare fördelat på fyra sektioner i Östersund. Du kommer att bli en viktig del i vår ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer och verksamhetssamordnare.   Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Enheten Ersättningsprövning är en del av myndighetens kontrollverksamhet av den ersättning som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program får. Enhetens uppdrag är att handlägga ärenden om varningar och avstängningar av programdeltagarnas ersättning, vilket ställer stora krav på god förvaltning och rättssäkert. Vår verksamhet bedrivs i nära samarbete med andra aktörer inom myndigheten.   Sektionschefens uppdrag och ansvar Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du verkar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av självledarskapet genom ett coachande förhållningssätt och tillämpning av feedbackkultur. Du arbetar för en inspirerande kultur som präglas av kund- och medarbetardrivet synsätt och ständiga förbättringar. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat, utveckling och fortsatta förnyelse. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och ledningsfilosofi.   Grundläggande kvalifikationskrav Skallkrav - Erfarenhet som sektionschef inom Arbetsförmedlingen i minst två år. ELLER - Erfarenhet av chefskap eller en ledande roll på motsvarande nivå med verksamhet-, resultat- och personalansvar från annan statlig myndighet i minst två år. ELLER - Erfarenhet av chefskap eller en ledande roll på motsvarande nivå med verksamhet-, resultat- och personalansvar från annan organisation i minst tre år. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att: Leda genom att uppmuntra andra: Skapa förutsättningar för medarbetare och kollegor att bidra, utvecklas och vara delaktiga genom att uppmuntra, utmana och synliggöra. Utveckla det personliga ledarskapet: Utveckla kontinuerligt ledarskapet och söka självinsikt genom att ta sig an utmanande situationer och efterfråga feedback på sitt ledarskap. Ta ansvar för helheten: Utgå från uppdraget och hantera komplexa problem och situationer. Ta ansvar för helheten genom att arbeta strukturerat och uthålligt mot uppsatta mål samt hjälpa medarbetarna att formulera, prioritera och följa upp konkreta mål. Samverka med partners: Utifrån ett helhetsperspektiv skapa partnerskap med andra delar av organisationen och bidra till andras framgång och utveckling. Fånga och påverka händelser i omvärlden: Utveckla former för omvärldsbevakning och extern samverkan i syfte att anpassa och utveckla verksamheten och skapa kundnytta.   Övrigt Tre tjänster, en tillsvidare och två visstid under 12 månader. För tillsvidaretjänsten tillämpar vi tillämpar 6 månaders provanställning om du inte redan har en tillsvidareanställning i myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen av tjänsten är heltid med förtroendearbetstid. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort: Norrköping. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för befattningen.   Ansökan Välkommen med din ansökan senast märkt med diarienummer Af-2020/0036 7026. Bifoga CV där du beskriver relevant utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen. Vi ser gärna att du som har företräde till återanställning hos Arbetsförmedlingen söker denna tjänst. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Arbetsförmedlingen, VO Direkt, Avdelningen Kundsupport och Ersättning

Placering

Norrköping

Kontaktperson

Arbetsförmedlingen