Sektionschef verksamhetsnära stöd till Sveriges Kommuner och Regioner

HRM Affärsutveckling AB · Stockholm

·

Ansök senast 7 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Om arbetsplatsen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet verkar för medlemmarnas intressen och erbjuder stöd till verksamhetsutveckling, utbildning, rådgivning och service. SKR stärker medlemmarna i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd. Att arbeta på SKR omfattar många spännande frågor och innebär stimulerande kontakter med personer i olika positioner och med olika kompetenser. SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Läs gärna mer på SKR.se Arbetsuppgifter Just nu bygger vi nytt i SKR. Vi kallar arbetet för SKR 2023. Vi gör det för att SKR formar idéerna för välfärd och utveckling – och vi vill säkerställa att våra medlemmar får största möjliga nytta av våra medel! Ett av de allra viktigaste områdena som vi identifierat för att lyckas är utvecklingen av våra stödfunktioner. Vi vill nu attrahera någon som vågar tänka nytt så att medarbetarna känner stolthet och verksamheten är imponerad av det stöd man får. Vi är på väg att skapa en stödavdelning som samverkar och engagerar mer än delar upp och begränsar. Kraften hos medarbetarna med både ansvar och utrymme att agera för ett gemensamt syfte är stor, men idag ganska outnyttjad. Vi ser potentialen, men det förutsätter en genuin tillit till medarbetarnas förmåga och vilja att fatta kloka beslut. ”Vilka som behöver tänka tillsammans” är helt enkelt viktigare än ”vem som äger och därmed hanterar frågan”. Vi behöver en ledare som inspirerar, bygger broar och skapar förutsättningar mer än fattar och följer upp beslut. De medarbetare som arbetar med administrativt stöd inom SKR:s olika avdelningar kommer vid årsskiftet organisatoriskt att flyttas till Sektionen för verksamhetsnära stöd. Sektionschefen kommer att ha ansvar för ca 40 administratörer. Uppdraget är att tillsammans med medarbetarna bygga upp den nya sektionens arbetssätt och skapa gemensamma rutiner för det administrativa stödet inom SKR. Sektionschefen ska leda sektionen på ett sätt som främjar nära samverkan och gott samarbete samt arbeta för sektionens kontinuerliga utveckling och arbetsresultat. Sektionschefen har fullt personalansvar för sektionens medarbetare och ingår tillsammans med ytterligare 4 sektionschefer i avdelningens ledningsgrupp. Tjänsten rapporterar till avdelningschefen för ledningsstöd som i sin tur rapporterar till VD för SKR. Till stöd i ledningsarbetet finns en biträdande sektionschef. Kvalifikationer Du har relevant eftergymnasial utbildning, fullständig akademisk examen är meriterande. Du har flerårig erfarenhet av personal-, verksamhets och budgetansvar inom området administrativt stöd samt erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete. Du har kunskaper om och ett starkt intresse för moderna digitala arbetssätt samt förmåga att uthålligt driva ständiga förbättringar kring arbetsformer och rutiner. Erfarenhet av strategiskt arbete är ett krav. Som person är du positiv, drivande och resultatorienterad. Du besitter en förmåga att skapa engagemang och samsyn samtidigt som du inspirerar till utveckling och goda arbetsresultat. Din kommunikation är rak och tydlig. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt med förmåga att prioritera och fokusera på det som är viktigt. Ansökan Låter detta intressant och utmanande? Skicka in din ansökan i form av CV och ett personligt brev genom att klicka på ”Ansök här”. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 7e december. I denna rekrytering samarbetar SKR med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga researcher Albert Lundgren på e-post albert.lundgren@hrmab.se eller telefon +46 70 236 36 99 alternativt ansvarig konsult Jeanette Reuterskiöld på e-post jeanette.reuterskiold@hrmab.se.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

HRM Affärsutveckling AB

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB

Vid ansökan:Ange referens hrm1184 i din ansökan