Sektionschef Informationssäkerhet

Trafikverket · Gävle

·

Ansök senast 5 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Arbetsuppgifter
Som sektionschef informationssäkerhet vid säkerhetsfunktionen har du ett viktigt uppdrag att utveckla informationssäkerhetsarbetet vid Trafikverket. Du ingår, tillsammans med sektionschefen för säkerhetsskydd och ställföreträdande säkerhetsdirektör, i säkerhetsfunktionens ledningsgrupp som leds av säkerhetsdirektören. Säkerhetsfunktionen skall bidra och verka för en fortsatt utveckling av säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen vid Trafikverket.

Du leder arbetet inom informationssäkerhetssektionen och ansvarar för personal, verksamhetsplanering och uppföljning.

Du ansvarar för den övergripande styrningen kopplat till ledningssystem för informationssäkerhet på Trafikverket och leder arbetet i samverkan med verksamheter i organisationen som också bidrar till den utvecklingen.

Vidare ansvarar du för bevakningen att lagar, förordningar, föreskrifter och beslutade standarder omhändertas i relevanta processer och vid behov initiera utveckling och vidta åtgärder för att säkerställa tillämpning och ändamålsenlighet i processerna. Du förväntas samverka med och stödja övriga säkerhetsfunktioner inom Trafikverket samt föreslå och medverka i de internkontroller som skall genomföras inom området informationssäkerhet.

Sektionens leveranser omfattar även att ge stöd till, och utbilda övriga verksamhetsområden gällande informationssäkerhet och i genomförandet av informationssäkerhetsanalyser.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Att samverkan med andra är en framgångsfaktor är självklart i ditt arbetssätt. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Som person är du analytisk och har en strategisk förmåga både i det korta och lite längre perspektivet.

Vad har du med dig?

Vi söker dig som har en akademisk utbildning, gärna med inriktning mot informationssäkerhet, eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har chefserfarenhet, samt erfarenhet av utveckling och förändringsarbete i en ledande befattning. En god förståelse för vikten av samverkan i en stor organisation är avgörande för att lyckas i rollen.

Om du tidigare har arbetat som säkerhetschef eller i motsvarande befattning inom en större organisation, ser vi det som meriterande. Erfarenhet av arbete med strategiska frågeställningar samt kunskap om Trafikverkets verksamhet är också meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Placeringsort är Borlänge, Gävle, eller Solna. Om placeringsort är annan än Borlänge kommer det innebära mycket resor dit.

Intervjuerna är planerade till 12 och 13 november.

Information om tjänsten hänvisas till Sektionschef informationssäkerhet Ulf Danielsson, 070-5445857. Alternativt rekryterande chef (med undantag för perioden 26 okt - 8 nov).

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-11-05

Upplysningar

Rekryterande che Hanan Åberg
0101233551

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Nils Brandberg
0101232497

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Gävle

Kontaktperson

Hanan Åberg

0101233551