Samverkansledare kunskapsstyrning psykisk hälsa

Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen · Gotland

·

Ansök senast 22 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Nationellt pågår ett omfattande arbete för att stärka kunskapsstyrningen och ett av de områden som berörs är psykisk hälsa. I Region Gotland tas nu ett samlat grepp för att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildning- och arbetslivsförvaltningen för att ytterligare stärka och stödja arbetet. Målet för kunskapsstyrningen är att arbetet såväl regionalt som lokalt skall vara kunskapsbaserat, säkert, individanpassat, jämlikt, tillgängligt och effektivt. I Region Gotland finns redan uppbyggda samverkansstrukturer för gemensamma frågor som social hållbarhet, god- och nära vård, barn/unga och vuxna/äldre. Med denna nya tjänst som samverkansledare vill vi skapa än bättre förutsättningar för Region Gotland och våra verksamheter att dra nytta av den utveckling som sker inom området. Allt för att skapa värde för de vi finns till för. Läs gärna mer på http://www.gotland.se/regionstyrelseförvaltningen ARBETSUPPGIFTER I rollen som samverkansledare kommer du att arbeta i befintliga forum och i nära samarbete med de chefer, strateger och samverkansledare som finns där. Du kommer att ha ett samordnande ansvar för kunskapsstyrning psykisk hälsa inom Region Gotland och leda och driva arbetet med handlingsplanen för psykisk hälsa. I din roll följer du nationell kunskapsutveckling och översätter det till konkreta insatser och kunskapsunderlag inom Region Gotland. I nära dialog och samarbete med verksamheten leder, samordnar och stödjer du implementering av nya metoder beslutade nationellt. Dina arbetsuppgifter omfattar också: • Fånga upp behov av, initiera, driva och leda utveckling och samverkan. • Föreslå plan, modell och eller /struktur för utvecklingsarbete. • Bistå med egna kunskaper, idéer, metoder och verktyg. • Hålla i och arrangera gemensamma utbildningar. • Kalla till, genomföra och dokumentera möten. • Medverka i utformning och utveckling av den samlade samverkans-strukturen. KVALIFIKATIONER Du har relevant examen och kunskap och erfarenhet inom området psykisk hälsa. Du har erfarenhet från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skola. Vi ser det också som nödvändigt för tjänsten att du har kunskap inom organisationsutveckling, kvalitetsfrågor, samverkan, processledning, förändringsledning samt resultat och kunskapsstyrning. Du har erfarenhet av att arbeta som ledare på strategisk nivå i en större komplex verksamhet och vi ser det som meriterande om du har tidigare chefserfarenhet. Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har praktisk erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Som person ser vi att du är strategisk, drivande och initiativrik. Du har lätt för att skapa goda relationer och att samarbeta med andra för att genomföra uppdrag och uppnå önskade resultat och mål i ditt arbete. Du har god förmåga att analysera olika situationer och att anpassa dig till nya omständigheter. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen

Placering

Gotland

Kontaktperson

REGION GOTLAND

Vid ansökan:Ange referens A983277 i din ansökan