Samordnare vuxenstödsavdelningen

Skövde kommun, Vuxenstödsavdelningen · Skövde

·

Ansök senast 11 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vuxenstödsavdelningen består av fyra enheter som arbetar med verkställighet utifrån biståndsbeslut, hälso- och sjukvård- och serviceinsatser. Avdelningens uppdrag riktas till vuxna från 18 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruk och beroendeproblematik. Inom avdelningen finns specialiserad kompetens i form av psykiatrisjuksköterskor, verksamhetspedagoger, arbetsterapeuter men också boendestödjare, case managers, behandlingsassistenter, behandlingssekreterare och handledare inom sysselsättning. I rollen blir du en del av sektor socialtjänst. Vi arbetar med att stödja och skydda utsatta grupper i samhället. Hos oss står människan i fokus och ingen dag är den andra lik. Med ett jobb inom Skövde kommun får du möjlighet att påverka, må bra på jobbet och göra karriär. Här är du med och gör det omöjliga möjligt. Tillsammans tar vi Skövde framåt! ARBETSUPPGIFTER Tjänsten som samordnare innebär att du samordnar biståndsbeslut från handläggare och hälso-och sjukvårdsbedömningar från sjuksköterskorna. I detta ingår att säkerställa rutiner och vid behov ta fram nya rutiner och strukturer. Tillsammans med avdelningens enhetschefer och övriga interna resurser så som planeringsledare, arbetsterapeuter och pedagoger ansvarar du för att det dagliga vård- och behandlingsarbetet blir så effektivt som möjligt. Naturliga samverkansparter är avdelningens boendestödjare, behandlingspersonal, psykiatrisjuksköterska m.fl. Du arbetar även mot andra verksamheter i kommunen samt externa parter såsom regionen och privata vårdgivare. Som samordnare ansvarar du bland annat för att: - tillsammans med avdelningens enhetschefer ansvara för att alla inkommande ärende verkställs. - vara sammanhållande gällande avdelningsmål, strategier, rutiner och instruktioner genom att avdelningsövergripande säkerställa att vuxenstödsavdelningens fyra enheter arbetar så enhetligt som möjligt. - bistå med nytänkande och utveckling av strukturer som gynnar det avdelningsövergripande samarbetet. - samordna våra boende- och personalresurser. - vidareutveckla verksamheten efter de behov som föreligger i kommunen. - samverka internt och externt med berörda aktörer. - planera och leda vissa möten. - ha vana av att hålla ihop nätverket runt komplexa ärenden och samsjuklighet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom, socialpedagog eller beteendevetare, alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Du har god kännedom om socialtjänstens arbete och kring målgruppens behov. Det är grundläggande att du kan uttrycka dig nyanserat i tal och skrift och du är väl förtrogen med social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner där du ser brukar- och anhörigmedverkan som en viktig faktor. Du förväntas ha god datavana och vara förtrogen med att ta ut och jobba med statistik i olika system. Har du utbildning i och vana av att hålla SIP-möten är detta meriterande. Du har en positiv inställning, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande och du föredrar ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Meriterande är erfarenhet av verkställighet och att starta upp och implementera boendeformer. Även erfarenhet/kunskap inom funktionsnedsättning och psykiatri är önskvärt. Personlig lämplighet värderas högt. B-körkort för manuell växel och körvana är ett krav. ÖVRIGT Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Skövde kommun, Vuxenstödsavdelningen

Placering

Skövde

Kontaktperson

Skövde kommun

Vid ansökan:Ange referens A1001277 i din ansökan