Samordnare Kultur och bildning

Region Västernorrland · Härnösand

·

Ansök senast 20 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Regional utveckling ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar tillväxt, kultur och bildning, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkbildning, internationellt samarbete och folkhälsa. Vi är en del av Region Västernorrland och jobbar till stor del på uppdrag av Sveriges regering. Vårt arbete genomsyras av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030, som också kallas för RUS. Visionen för den regionala utvecklingsstrategin är; ett Västernorrland, där vi tillsammans  agerar för Västernorrlands bästa och tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden.  I Kultur och bildningsverksamheten finns regionens tre folkhögskolor Ålsta, Hola och Örnsöldsvik samt kulturenheten, utspridda på sex orter i länet,. Vi satsar och arbetar för ett hållbart och demokratiskt Västernorrland. Tillsammans kan vi erbjuda jobb med spetskompetens inom konst-, kultur och folkbildning i samverkan med våra partners. Vi arbetar för ett rikt konst- och kulturliv samt ett brett utbud av utbildningsmöjligheter vilket medverkar till Västernorrlands attraktivitet och utveckling. . Folkhögskolorna har under några år byggts ut med nya platser och nya filialer och de närmaste åren kommer att ha fokus på att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Kultur och bildningsverksamheten har verksamhet i hela länet och fem enhetschefer med egna ansvarsområden. Det finns många styrdokument att förhålla sig till och många olika perspektiv som ska hanteras. Här fyller samordnaren därför en viktig roll och är direkt underställd verksamhetschefen. I samordnarens uppdrag ligger inget arbetsledande uppdrag men rollen kommer att vara en självklar del i och ett stöd till lednings- och rektorsgruppen. På ett övergripande plan handlar det i första hand om att samordna tre skolenheter utspridda på fem geografiska orter samt ledningsgruppens och rektorsgruppens arbete samt finnas som stöd i den interna samverkan med kulturenheten och de samägda verksamheterna. Arbetsuppgifterna kommer att ha sin bas i samordnande administration i form av t.ex. uppföljning av folkhögskoleplanen via folkhögskolerapporterna, konstruera, tolka och sammanställa deltagarutvärderingar, samordning av statsbidragsansökningar samt ansvara för protokoll, administration och minnesanteckningar ledningsgrupp och samverkansgrupp. I rollen ingår likaväl arbetsuppgifter som ska fylla ett utredande och kvalitetshöjande behov. Till exempel planering och genomförande av gemensamma fortbildningsinsatser samt stödja och medverka i genomförande av gemensamma projekt med kulturenheten. Tillsammans med enhetscheferna på skolorna jobba med kvalitetsarbete i verksamheten och i nära samarbete med ekonomistödet stödja verksamhetschef med analyser av verksamheten. Tjänsten är ett tillsvidareuppdrag med placering i Regionens hus, Härnösand. Vi önskar att tillträde ska ske i feb/mars men sker efter överenskommelse. För det här nya uppdraget söker vi framför allt en person som har erfarenhet av kvalificerad administrativt uppföljningsarbete. Vi behöver dig som tidigare har jobbat i en samordnande funktion med utvecklingsuppdrag, gärna inom offentlig sektor. Högskoleutbildning inom humaniora eller närliggande är ett krav liksom att du tidigare har arbetat inom skola och bildning, Eftersom det är en administrativ tjänst behöver du vara van att ha datorn som ditt huvudsakliga arbetsverktyg, kunskap om de vanligaste systemen och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system samt goda kunskaper i svenska och engelska i form av vana att skriva protokoll och rapporterande texter. Har du dessutom något att följande meriter tro vi att du har extra bra förutsättningar att lyckas och trivas i det här uppdraget; lärarutbildning inom skola eller folkhögskola eller erfarenhet av arbete i kultursektorn med offentligt finansierad kultur genom samverkansmodellen eller erfarenhet av arbete på folkhögskola och kunskap om folkbildningens särart. För att trivas i det här uppdraget tror vi att du som person drivs av att leverera resultat och slutföra de uppgifter du får. Du har god förmåga att självständigt planera, hitta angreppssätt och prioritera dina uppgifter. Vi behöver också dig som har god erfarenhet av att jobba med uppdrag ur ett strategiskt perspektiv och van att tänka i långsiktiga betydelser och konsekvenser. Den här rollen förväntas agera som en arbetsgivarföreträdare där det är av vikt att man förstår betydelsen i att följa fattade beslut, verksamhetsplaner, mål, och policys i organisationen. För att lyckas i rollen behöver ett nära samarbete skapas med såväl verksamhetschef som enhetscheferna. Du behöver höra vad som sägs, se hur det hänger ihop och också kunna förmedla dina insikter till övriga. Det kräver att du har god kommunikationsförmåga, ett sunt förnuft och är prestigelös. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Kultur och bildningsverksamheten! Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Västernorrland

Placering

Härnösand

Kontaktperson

REGION VÄSTERNORRLAND

Vid ansökan:Ange referens 70:2020:49 i din ansökan