Samordnande Miljöspecialist

Trafikverket · Gävle

·

Ansök senast 12 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Arbetsuppgifter
Nu har du möjlighet att söka tjänsten som samordnande miljöspecialist! I rollen samordnar du alla miljöfrågor i väg- och järnvägsprojekt genom att planera, styra och kontrollera miljöarbetet från tidigt planskede till byggskede. Miljöspecialisten är ett stöd till projektledare i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket ställer korrekta och relevanta miljökrav, bidrar till en bra miljöanpassning samt undviker negativa miljökonsekvenser. I rollen som samordnande miljöspecialist leder du och och samordnar olika miljöspecialister och landskapsarkitekter. Arbetet innebär även samarbete med flera andra teknikområden

Mer specifikt kommer du som miljöspecialist att arbeta med att:
 • Hantera miljöaspekter i projekten samt att tillse att miljölagstiftning så väl som Trafikverkets rutiner och verktyg följs och tillämpas
 • Medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer
 • Introducera och kontrollera konsulter och entreprenörer samt granska leveranser
 • Delta som expertstöd i samband med projekteringsarbete och byggverksamhet
 • Arbeta strategiskt med miljöfrågor för att utveckla verksamheten.
 • Myndighetskontakter kopplat till olika frågor avseende miljöprövning
Inom sektionen finns både miljöspecialister och landskapsarkitekter spridda på olika kontor i regionen. Arbetet innebär en del digitala möten samt tjänsteresor både regionalt och nationellt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom miljöområdet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av miljöfrågor inom samhällsplanering
 • har flerårig erfarenhet av tillämpning av miljölagstiftning
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av väg och järnväg
 • har arbetat med miljöfrågor i samordnande funktion
 • har erfarenhet av offentlig upphandling
Du som person har förmåga att självständigt strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. Du ser logik och samband i komplex information eller miljö och kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassa din kommunikation till mottagaren. Ditt förhållningssätt kännetecknas av ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och du anpassar dig för att hitta win-win-lösningar.

Skypeintervjuer är planerade att ske enligt preliminär tidplan den 26-27 oktober.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-10-12

Upplysningar

Rekryterande chef Nina Karlsson
0101235089

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Gävle

Kontaktperson

Nina Karlsson

0101235089