Jobbsafari är en del avschibsted logo

Samhällsplanerare - Infrastruktur

Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad · Nyköping · Ansök senast 29 aug.

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens A1007105 i din ansökan

Vi söker dig som vill vara med och planera för hur Nyköping ska möta framtiden och de utmaningar som följer med kommunens ambitioner att fortsätta växa. I Nyköpings kommun är det nära till det mesta och pendlingsmöjligheterna till Stockholm och Norrköping/Linköping gör vår kommun till en attraktiv plats, tillsammans med vacker natur och närheten till havet. Arbetet med en ny digital Översiktsplan 2040 är i slutskedet och kommunen arbetar med flera stora projekt som t ex utveckling av nya stadsdelar i omvandlingsområden, utvecklingen av Skavsta till ett nytt företagsområde kring flygplatsen samt att möta Ostlänkens möjligheter. Samhällsbyggnad arbetar både strategiskt och operativt inom områdena stadsplanering, markförvaltning, naturvård och exploatering, miljö och hälsoskydd, bygglov och kart/mät/GIS samt samhällsbetalda resor, alltid med den övergripande samhällsutvecklingen i fokus. Totalt är vi ca 100 medarbetare på Samhällsbyggnad. Våra medarbetare är allt från samhällsplanerare, ingenjörer, strateger, arkitekter och inspektörer till handläggare och administratörer, med flera. ARBETSUPPGIFTER Nyköping är en kommun med stark tillväxt. I och med beslutet om byggandet av Ostlänken står Nyköpings kommun inför ytterligare utveckling. För det behöver vi skapa förutsättningar för att kunna möta morgondagens behov av infrastruktur i form av t.ex. trafiklösningar, VA, elförsörjning och annat som möjliggör bostadsbyggande och företagsetableringar. På Samhällsbyggnad arbetar vi med dessa frågor i tidiga planeringsskeden på strategisk nivå och söker erfaren kompetens inom området. Du kommer att driva och medverka i olika samhällsplaneringsprojekt, främst gällande strategisk infrastrukturplanering. Du kommer att bidra till att förverkliga kommunens transportstrategi och arbeta med att hålla kvar de bärande idéerna om hållbar utveckling inom området i planeringsskedet. I tjänsten ligger också att vara med och driva och utveckla kommunens strategiska arbete kring infrastruktur framåt. Tyngdpunkt i tjänsten kommer ligga på projekt i tidiga skeden inom transportplanering och väginfrastruktur men även annan infrastruktur som VA- och elförsörjning kommer att kunna hanteras av dig och dina kollegor. Beroende på din kompetens kan även andra intressanta projektledaruppdrag inom samhällsplanering/stadsplanering förekomma. Du tillhör Stadsbyggnadsenheten som arbetar brett med fysisk planering från strategier till detaljplanering. Stadsbyggnadsenheten har ansvar för stora strategiska utvecklingsprojekt som Ostlänken. Enheten arbetar också med strategisk infrastrukturplanering inom framför allt transport och kollektivtrafik och har kompetenser inom exempelvis statistik och analys, stadsplanering, kulturmiljö och arkitektur. Du jobbar brett och tillsammans med flera funktioner på Samhällsbyggnad och mycket tillsammans med vår Tekniska division som ansvarar för planering och drift av allmän plats, gator, VA m.m. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • Relevant högskoleutbildning, gärna civilingenjör, samhällsplanerare eller motsvarande inom samhällsbyggnad/infrastruktur. • Kunskap om och erfarenhet inom trafikplanering/infrastrukturplanering/samhällsplanering och svensk planlagstiftning. • Erfarenhet och kompetens att leda större projekt • Erfarenhet av att arbeta på en strategisk nivå med långsiktig planering i tidiga skeden. • Ha kunskap om hur en politisk styrd verksamhet fungerar • Kunna arbeta strategiskt med kommunikation och ha en god förmåga att skriftligt och muntligt kommunicera med olika typer av intressenter samt hantera dem på ett konstruktivt och professionellt sätt. Du har en god förmåga att driva och slutföra projekt och att på eget initiativ ta ett helhetsansvar. Du är strukturerad och kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har en förmåga att se helheten och vad som är bäst för Nyköpings kommun på lång sikt och en vana att föredra ärenden i olika forum på rätt nivå. Du kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska. Du brinner för samhällsplaneringsfrågor och tycker det är roligt att få vara med och påverka i tidiga skeden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer. Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-10102. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad

Placering

Nyköping

Kontaktperson

Nyköpings kommun

Vid ansökan:Ange referens A1007105 i din ansökan