Säkerhets-, risk- och kvalitetsspecialist

Trafikverket · Solna

·

Ansök senast 9 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor. Arbetsuppgifter Som Säkerhets-, Risk- och Kvalitetsspecialist (SRK) är du en viktig del i styrningen och uppföljningen av distriktets verksamhet. Du är generalist inom området hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet och fungerar som ett stöd för projektledare och chefer vad gäller styrning och kontroll samt tillämpning av arbetssätt. I rollen ingår att: *stödja verksamheten i befintliga arbetssätt samt vid införande av nya arbetssätt, processer och verktyg *stödja distriktets arbete med revisioner, kontroller och myndighetsärenden *stödja verksamheten med integrerad och systematisk riskhantering, bland annat kopplat till samordning av bangårdar *planera och genomföra ronder för uppföljning och kontroll av verksamheten Du kommer arbeta nära ditt eget underhållsdistrikt men även arbeta tillsammans med övriga säkerhet- risk och kvalitetshandläggare i övriga underhållsdistrikt i landet. Resor inom distriktet förekommer varje vecka. Kvalifikationer Vem är du? Som person är du resultatinriktad, drivande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan förmedla nyttan av ett gott SRK-arbete. Du arbetar självständigt och på ett strukturerat sätt. Vi söker dig som *har högskoleutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling och kvalitetsstyrning, eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig *har flerårig erfarenhet och kunskap om intern styrning, ledningssystem och kvalitetsarbete *har erfarenhet av att arbeta i järnvägsprojekt *har flerårig erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt inom bygg- och anläggningsbranschen Det är meriterande om du har erfarenhet av uppföljning och kontroll inom något av områdena hälsa, miljö, säkerhet och/eller kvalitet. Möjliga placeringsorter är Solna, Eskilstuna, Örebro eller Linköping. Intervjuer planeras 21-22 juli. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst. Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad! På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ansökan Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Ansök senast Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-07-09 Upplysningar Rekryterande chef Cristina Bolinder 0101238593 SACO Jonas Sjöholm 0101238380 ST Stefan Kratz 0101241783 SEKO Urban Haglund 0101241702

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Solna

Kontaktperson

Cristina Bolinder

0101238593