Riksarkivet söker arkivarie på vikariat till Enheten Arninge-Krigsarkivet

Riksarkivet · Täby

·

Ansök senast 16 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras. Våra drivkrafter och vart vi vill utvecklas sammanfattas i våra målsättningar: • Vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid • Samhällets arkivinformation är säkrad • Arkiven är tillgängliga för alla Riksarkivet har totalt drygt 400 anställda och finns på 11 orter. Vi är inne i ett spännande och omfattande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav. I Täby (Enheten Arninge-Krigsarkivet) finns Riksarkivets största bestånd av arkiv från centrala myndigheter, försvaret och enskilda organisationer. Riksarkivet i Täby är inne i en spännande period av utveckling och expansion då Krigsarkivet och andra delar av myndighetens verksamheter etableras här. Likaså utvecklas stadsdelen Arninge med bostäder, lokala verksamheter och utökad service. Om tjänsten  Så som arkivarie på enheten Arninge-Krigsarkivet arbetar du som kvalificerad handläggare och utreder, vårdar, ordnar och förtecknar arkivbestånd samt ger råd och service till arkivets användare och besökare. Tyngdpunkten i tjänsten ligger på att besvara förfrågningar, utföra sekretessprövningar och tillhandahålla uppgifter i läsesal/forskarexpedition. I arbetet ingår även att göra arkivbestånden tillgängliga genom ordnings- och förteckningsarbete, registrering, inventerar arkiv och att utarbeta sökmedel. I tjänsten kan även förekomma att planera, genomföra och utvärdera mottagande av arkivleveranser, utföra arkivpedagogiskt arbete genom visningar, utställningar och publikationer, inventera arkiv, samt vård av arkivbestånden. Det förekommer också att du som arkivarie deltar i olika projekt och samarbeten med andra myndigheter och kulturinstitutioner. Om dig Skallkrav utbildning • Akademisk examen om minst fil. kand. omfattande ämnen av relevans för aktuell tjänst, 180 p, vari ingår arkivvetenskap • Arkivvetenskap minst 60 poäng. Meriterande utbildning • Statsvetenskap • Historia • Förvaltningsrätt Meriterande erfarenhet • Erfarenhet av arkiv och arkivbildning i statlig eller kommunal verksamhet • Vana vid handläggning av sekretessbelagda uppgifter • Erfarenhet av att arbeta i arkivbaserade IT-system • Erfarenhet av publikt arbete i läsesal/forskarexpedition • Erfarenhet av arkivpedagogiskt arbete Skallkrav kunskap • Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska Meriterande kunskap • Kunskap om offentlighets- och sekretesslagen • Kunskap om gällande standarder inom arkivområdet • Goda kunskaper i svensk historia • Kunskaper i andra språk som förekommer i arkivhandlingarna (exempelvis engelska, tyska, franska, spanska, finska) • Kännedom om de regelverk som styr arkivbildningen vid statliga myndigheter • Erfarenhet av digital ärendehandläggning • Kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska Som person är du noggrann, strukturerad, resultatinriktad  och kan ta egna initiativ. Vidare är du serviceinriktad, kommunikativ, har en god samarbetsförmåga, samt förmåga att skapa goda relationer. Du är också analytisk och flexibel, kan arbeta självständigt och ta stort ansvar för det egna arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Anställningsvillkor Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Tjänstgöringsgrad: Heltid Arbetsplats: Täby Tjänsten är en allmän visstidsanställning och kommer att fortgå under 12 månader och 2 veckor från och med tillträdesdagen. Tillträde: 2021-01-12 eller enligt överenskommelse Ansök senast: 2020-12-16 Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Riksarkivet

Placering

Täby

Kontaktperson

Riksarkivet