Resurssamordnare till Utredningsenheten - barn, unga och vuxna, vikariat

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen · Mjölby

·

Ansök senast 9 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 700 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss? Är du en kreativ, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livskvalitet? Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. Individ- och familjeomsorg är en av fem verksamhetsområden inom omsorgs- och socialförvaltningen. Verksamhetens uppdrag i stort är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, där insatser ska tillsättas med utgångspunkt i lägsta omhändertagandenivå och med klientens delaktighet i fokus. Insatserna som utförs inom verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och även de med klientens delaktighet i fokus. Utredning barn, unga och vuxna är en av enheterna inom verksamhetsområdet vars ansvar är att ta emot, utreda, bedöma och följa upp behov av insatser för barn, unga och vuxna med stöd av Socialtjänstlagen, Lagen och vård av unga och Lagen om vård av missbrukare samt handläggning av familjerättsärenden i enlighet med Föräldrabalken. ARBETSUPPGIFTER Som resurssamordnare ansvarar du för att hitta resurser avseende HVB, familjehem, öppenvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner som matchar behov hos barn, unga och vuxna. Genom din kunskap och erfarenhet om olika insatsers effekter ska du kunna stötta verksamheten i valet av insats, utifrån kvalitet och kostnadseffektivitet. Förhandling och avtalstecknande med olika utförare är en vanligt förekommande arbetsuppgift och du ansvarar även för att, efter granskning och kontering, mottagningsattestera fakturor. I uppdraget ingår vidare att ha kontroll över placeringsutveckling och statistik samt att ha ett särskilt ansvar för uppföljning av kvalitén av såväl öppenvård som dygnsvårdsinsatser. Viss uppföljning sker genom platsbesök. Enheten arbetar aktivt med implementering av Signs of safety som ett arbetssätt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi ser vidare att du har en gedigen och bred erfarenhet från socialtjänstsektorn samt erfarenhet av placerings-och resursfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utreda och vägleda uppdragstagare och du bör ha kunskaper kring lagen om offentlig upphandling och avtalstecknande samt vana av förhandling. Som person ser vi att du är prestigelös och har en god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan hålla i presentationer och utbildningar utifrån målgruppens behov. Vidare utstrålar du trygghet i din yrkesroll och har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt och har en hög förmåga att följa instruktioner och leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Vi erbjuder dig en arbetsplats med en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Körkort är ett krav. ÖVRIGT Vår kommun är expansiv med cirka 27 700 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen

Placering

Mjölby

Kontaktperson

Mjölby kommun