Facade manson/Putsmurare av fasader

Alvesta Fasadrenovering · Alvesta

·

Ansök senast 1 sep.

Ansök via mejl

FACADE MASON Alvesta Facade Renovation is a family business with a long tradition of working with mortar and renovation. We carry out façade work on new construction and renovation work and target customers throughout Kronoberg County in southern Sweden. www.fasadrenovering.nu We want to recruit a facade manson with experience in repairing facades and working with new productions. Experience as a bricklayer or experience from similar work is a plus. Ability to work with scaffolding is needed. Because heavy lifting is involved, you must have good physique and you must be able to work at heights. Seasonal work from March to December. Full time. Working hours 7.00-16.00. NOTE: Applications by email only: tomas@fasadrenovering.nu PUTSMURARE/ FASADMURARE Alvesta Fasadrenovering AB är ett familjeföretag med en lång tradition av att arbeta med murbruk och renovering. Vi utför fasadarbeten på nybyggnation och renoveringsarbete och riktar oss mot kunder i hela Kronobergs län i södra Sverige. www.fasadrenovering.nu Vi söker nu en putsmurare/ fasadmurare med erfarenhet av att reparera fasader och arbeta med nyproduktioner. Erfarenhet som murare eller vana från likvärdigt jobb är ett plus. Förmåga att arbeta med byggnadsställningar behövs. Eftersom tunga lyft är involverade, måste du ha god fysik och du måste kunna arbeta på höjder. Säsongsarbete från mars till december, heltid. arbetstid 7.00-16.00. OBS! Ansökningar endast via epost till: tomas@fasadrenovering.nu

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Alvesta Fasadrenovering

Placering

Alvesta

Kontaktperson

Alvesta Fasadrenovering

0472-47690
Ansök via mejl