Psykolog MHV/BHV

Region Gotland, Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin · Gotland

·

Ansök senast 9 aug. (2 dagar kvar)

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Mödra- och barnhälsovården (MHV och BHV) på Gotland arbetar med förebyggande insatser till blivande föräldrar och till föräldrar och barn upp till sex års ålder. Insatserna är såväl generella som riktade. Psykologen arbetar i team med barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, kurator inom kvinnosjukvården, barn- och mödravårdsöverläkare samt samordnare inom MHV och BHV. Organisatoriskt ligger tjänsten inom barn-och ungdomsmedicinska verksamheten. ARBETSUPPGIFTER Som en av tre psykologer får du vara del i arbetet med fokus på förebyggande tidiga insatser till barn och föräldrar enligt de nationella rekommendationer som finns för MHV/BHV-psykologer. Psykologen arbetar nära barnmorskor och BHV-sjuksköterskor med konsultativa uppdrag och i vissa fall med grupper. Psykologerna har också egna patientkontakter och gör psykologiska bedömningar av psykisk hälsa samt ger föräldrastödjande insatser. Barnobservationer ingår i viss utsträckning, dock ej diagnostik. Psykologens kompetens är också viktig i utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser såväl inom MHV som BHV. Vi vill prioritera tidiga insatser för att främja anknytning och samspel. Samverkan med socialtjänstens öppna insatser är en viktig del i arbetet. KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av arbete inom förebyggande hälsovård eller somatisk barnsjukvård. Du har också KBT-kompetens. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Gotland, Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin

Placering

Gotland

Kontaktperson

REGION GOTLAND

Ansök nu