Projektledare

Trafikverket · Örebro

·

Ansök senast 30 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss i programmet gillar du att arbeta mot mål och skapa tydliga resultat. Du ansvarar för en tydligt avgränsad del i programmet Hallsberg-Degerön, vilket innebär hela kedjan från planering, budget, avtal till genomförande och uppföljning. Du leder en projektgrupp med specialister, konsulter och entreprenörer och du samarbetar med olika parter och intressenter under projektets olika skeden. Stora krav ställs på teamwork inom programmet då alla delar har påverkan på varandra.

Ditt uppdrag innebär att du:
  • säkerställer en gemensam målbild av effekt -och projektmål genom samverkan och tydlig kommunikation
  • sätter ramar för projektet med tydliga samarbetsformer och ett affärsmässigt agerande till leverantörer
  • har ett proaktivt förhållningssätt avseende risk, säkerhet och arbetsmiljö i projekten
  • skapar utrymme för utveckling och innovation vid upphandling och säkerställer affärs- och ersättningsformer
Vad erbjuder vi dig?

Som projektledare är du en förutsättning för framgångsrika projekt och för att ge dig rätt förutsättningar att anta allt större och mer komplexa projektutmaningar erbjuder vi erfarenhetsutbyte, utvecklingsprogram, projektledarutbildningar, mentorsprogram och talangprogram.

Kvalifikationer

Vem är du?

Du kan samarbeta och kommunicera i en stor och komplex organisation som ställer krav på samordning av fler delprojekt och att beslut tas utifrån organisationen/programmet som helhet. Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp samtidigt som du även förvänts jobba operativt i projektet. Du är självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning alternativt tekniskt inriktad arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års aktuell arbetslivserfarenhet av projektledning, t ex. som projektledare, uppdragsledare, platschef eller liknande inom anläggningsbranschen där du har erfarenhet av entreprenadkontrakt (avseende tid, ekonomi och kontraktskrav)
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift och körkort för personbil
Vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper inom järnvägsproduktion och har erfarenhet från att arbetat som Bas-P/U.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-30

Upplysningar

Rekryterande chef Henrik Wallin
0101234055

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Christina Mattila
0101237068

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Örebro

Kontaktperson

Henrik Wallin

0101234055