Projektledare inom byggnation

MW Group AB · Ludvika

·

Ansök senast 6 mars (7 dagar kvar)

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi förser våra kunder med tjänster där alla våra medarbetares säkerhetsuppfattning tillsammans med deras områdeskompetens och en god ledning utgör vår konkurrensfördel. Vi finner en drivkraft i att skapa och underhålla det som är viktigt för vårt samhälle och vi förstår vikten av att både system och medarbetare är robusta. En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv. MW Group söker tillsammans med Spendrups en projektledare inom byggnation till deras anläggningar. Uppdraget Du kommer att vara ansvarig för ombyggnation och nybyggnation av Spendrups lokaler, primärt i Grängesberg. Du tillhör avdelningen för varuförsörjning där det finns flera projektledare med olika ansvarsområden, exempelvis produktköpt, flödesschema, IT osv. Ni arbetar tillsammans som ett team men du kommer också ha flera kontaktytor ute i organisationen. Ett viktigt samarbete för dig är att samverka med fastighetsavdelningen som sköter det löpande underhållet av fastigheten med tillhörande system. Du kommer att vara involverad i hela processen, det vill säga, idé och förstudie, projektering och utförande. I de olika faserna kommer dina arbetsuppgifter exempelvis vara: Idé och förstudie • Arbeta nära med verksamheten från början för att förstå deras synvinkel på det tänkta projektets omfattning, rimlighet och vision både på lokal och övergripande nivå. • Samarbeta med till exempel arkitekt, geoteknik, konstruktions, entreprenörer och diverse interna roller på Spendrups för att säkerställa genomförbarheten av idé, förstudie och i förlängningen projekt. Projekteringsfasen • Vara huvudprojektledarnas stöd och ansvara för både tidsmässig och teknisk samordning av projekteringen gällande nybyggnationer, renoveringar eller andra lokalanpassningar. • Att vara styrande i upprätta projekteringstidplan, ritningsleveransplan samt gränsdragningslistor med mera. • Kontrollera och se till att projektet kommer att uppfylla rådande krav från myndighet, Brandskydd, Buller, Bygglov etcetera. • Säkerställa att byggnationerna och lokalanpassningarna innehåller rätt utrustning, förutsättningar och underlag för att den förvaltande organisationen kan ta över projektet till drift med minimala/obefintliga restpunkter. Utförandefasen • Att kunna vara Byggledare i "Bygget" under utförandefasen. • Vara Spendrups kontaktperson och representant mot Entreprenörerna på plats. Allmänt stöd i organisationen • Förbereda och skicka projekt/kostnadsuppskattningar till olika Verksamheter inom Spendrups. • Att upprätta kravspecifikationer för varje projekteringsdisciplin i linje med Spendrups interna krav och projektspecifika förutsättningar. Din profil För att lyckas i rollen krävs det att du har erfarenhet från byggnation. Du får gärna ha arbetat med flera olika typer av projekt snarare än att vara specialist. Du har ett tydligt ledarskap och lätt för att skapa relationer och samarbeta med flera kontaktytor, både internt och externt. Krav • Bakgrund från Svenska Försvarsmakten • Erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom byggnation

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

MW Group AB

Placering

Ludvika

Kontaktperson

Military Work i Sverige AB