Processledare för Green City Zone

Göteborgs Stad · Göteborg

·

Ansök senast 15 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Om arbetsplatsen
Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu processledare för ett samarbete vi har under utveckling tillsammans med andra delar av Göteborg Stads organisation samt med näringslivet att skapa en grön zon i attraktiv stadsmiljö där vi tillsammans strävar efter utsläppsfritt till 2030. En zon där vi utvecklar transportlösningar för människor och gods i en regional kontext, för klimatneutralitet, ökad attraktivitet och skalbarhet. Processledarens uppgift är att driva och utveckla samarbetet och utgöra ett nav mellan näringslivet, andra samarbetspartners och staden. Du kommer att bidra till att Göteborg är en stad som når Agenda 2030målen och är en internationell förebild för hur vi gör det tillsammans med näringslivet, boende och besökare. Du är med och banar väg för uppskalning av innovationer och lösningar som bidrar till målet. Över tid kommer arbetet omfatta ett stort antal projekt och din roll blir att processleda, skapa strukturen och hålla ihop helheten. Initialt handlar det om att utöka partnerskapet och processleda arbetet att konkretisera och projektinitiera samt att hålla ihop stora ansökningar för att finansiera de olika delarna, ARBETSUPPGIFTER/ANSVARIG FÖR: * Strategiutveckling, struktur och koordinering och processledning kring behov, krav, aktiviteter och projekt som bidrar till målet för en green city zone. * Medverka till att ta fram och konkretisera hur green city zone bidrar till Göteborg Stads arbete med ett Klimatkontrakt med EU inom det sk Green Deal. * Initiera, bygga upp och driva samarbetet med näringslivet * Kommunicera arbetet nationellt och internationellt genom att delta i seminarier, debatter, sociala medier mm * Underlag och rapportering till olika rapporteringsinstanser inom Business Region Göteborg och Göteborg Stad samt projektspecifika styrgrupper. * Sammankalla och leda ett flertal arbetsgrupper med aktörer från näringsliv, Göteborg Stads förvaltningar och bolag (även aktörer från övriga kranskommuner i Göteborgsregionen kan innefattas). * Koordinering och deltagande i framställande av ansökningar för finansiering av nya uppdrag i anslutning till arbetet kan förekomma. * Medverka till internationell partnersamverkan * Arbetsleda eventuella konsultinsatser

Kvalifikationer
Utbildning Högskoleutbildning motsvarande ca 4-5 år med civil ingenjörs alt samhällsvetenskaplig inriktning. Erfarenhet Relevant arbetslivserfarenhet 5-10 år inom näringslivet och/eller akademi/institut, med dokumenterad erfarenhet av en ledande roll i storskaliga samarbeten. Tidigare erfarenhet av innovations- och utvecklingsprojekt samt strategiskt arbete på hög nivå. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande samt erfarenhet av att förhandla med kontakter på hög nivå inom näringsliv och/eller offentlig verksamhet. Övriga kunskapskrav Svenska och engelska i tal och skrift på dokumenterad hög nivå. FÄRDIGHETER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER * Du kombinerar affärsvana med kreativitet. Du är prestigelös och drivs av att vara en del av leveransen i ett större sammanhang. * Driven, kreativ, flexibel och med stark egen initiativförmåga * Kommunikativ och lätt för att tala inför andra * Nätverkare * Analytisk och strukturerad med en blick för helheter * Samarbetsinriktad * Omfattande intresse för samhällsutveckling samt miljö, klimat och hållbarhetsfrågor i stort * Intresserad av näringslivsutveckling och företagande

Övrigt
Älskar du också Göteborg och företagande? Vill du hjälpa oss att stärka regionens attraktionskraft och lägga grunden för framtidens innovationer tillsammans med näringsliv, akademi, staden i stort och andra offentliga aktörer? Vi bjuder på en innovativ och kreativ miljö med stark framtidstro och en övertygelse om att allt är möjligt. Samarbetet med näringslivet och andra aktörer är omfattande och röner stort intresse såväl i Sverige som internationellt. Vi tänker att vi kan göra ännu mer och tillsammans med andra bidra till att ställa om och göra rätt för att nå agenda 2030-målen. Vill du vara en del av detta? Vi hoppas det. Här är uppdraget och våra önskemål/förväntningar på dig. Avdelningen Kluster & Innovation arbetar för en kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen inom flera områden såsom fordon, infrastruktur, logistik, maritima, IKT, finans, energi, miljöteknik, gröna/livsmedel, kulturella och kreativa näringar m.fl. Det gör vi genom att knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk och samarbeten. Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Göteborgs Stad

Placering

Göteborg

Kontaktperson

Maria Strömberg

031-367 61 10