Jobbsafari är en del avschibsted logo

Postdoktor - Skapa hållbara värdekedjor för biomassa i södra Afrika

Sveriges lantbruksuniversitet · Uppsala

·

Ansök senast 22 aug. (20 dagar kvar)

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land (SOL) finns fem avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation och miljöintegrerging. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning, Centrum för biologisk mångfald och Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar. Arbetsuppgifter: Vi söker nu en person som kommer att arbeta med att integrera ett ’gender equality and social inclusion’ (GESI) perspektiv i EU Horizon 2020-projektet SteamBioAfrica (Innovative Large-Scale Production of Affordable Clean Burning Solid Biofuel and Water in Southern Africa: transforming bush encroachment from a problem into a secure and sustainable energy source). Du kommer att arbeta i en större forskargrupp vid SLU och samarbeta med forskargrupper vid andra europeiska och afrikanska institutioner samt med företag som arbetar med biomassa och bioenergi. Mer specifikt kommer du att vara en del av ett GESI team, vid avdelningen för landsbygdsutveckling, som ansvarar för projektets jämställdhetsintegrering och inkludering av andra sociala dimensioner. I SteamBioAfrica omvandlas invasiva buskar termokemiskt till rent biobränsle, vatten och kemikalier med hjälp av överhettad ånga. På det här sättet kommer SteamBioAfrica att möjliggöra ren, säker och prisvärd energi samt skapa jobb relaterade till denna nya värdekedja i Namibia, Botswana och Sydafrika. Projektet tar sig an flera utmaningar som södra Afrika står inför, såsom klimatförändringar, ineffektivt resursutnyttjande, ohållbart producerat kol, sjukdomar relaterade till rök och andra luftföroreningar, arbetslöshet och fattigdom. Du kommer att ansvara för implementeringen av gender transformative approaches (GTA) på de berörda platserna, såsom bysamtal och diskussioner kring jämställdhet och jämlikhet, för att se till att det nya biobränslet är socialt hållbart och inte bidrar till ökad ojämställdhet och ojämlikhet. Du kommer även att samla in och analysera data om det nya biobränslets och dess värdekedjas påverkan på GESI, samt skriva vetenskapliga artiklar, rapporter och policysammanfattningar. Kvalifikationer: För en postdoktor i landsbygdsutveckling krävs en doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig disciplin, till exempel landsbygdsutveckling, kulturgeografi, genusstudier eller sociologi. Du måste ha bra skriv- och kommunikationsförmåga på engelska. Helst bör du ha publicerat vetenskapliga artiklar. Företrädesvis bör du även ha erfarenhet av att integrera genus i projekt, till exempel genom att ha arbetat som en ’gender focal point’, ’GESI officer’, eller med jämställdhetsintegrering, etc. Det är också en fördel om du kan samarbeta i tvärvetenskapliga projekt såväl som arbeta självständigt. Ytterligare kunskap och erfarenhet som är värdefull inkluderar: gender equality and social inclusion (GESI) i projektdesign och -uppföljning, gender transformative approaches (GTA), participatoriska metoder, kvalitativa intervjutekniker, analyser av värdekedjor i genusperspektiv, sociala dimensioner av hållbarhet, att utbilda andra i och bygga kapacitet vad gäller genus/GESI, och/eller fältarbete i Afrika söder om Sahara. Eftersom postdoktorala anställningar är karriärutvecklande positioner för yngre forskare söker vi främst kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år (exklusive motiverad avräkningsbar tid såsom föräldraledighet). Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-22. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Kontaktperson: Johanna Bergman Lodin: johanna.bergman.lodin@slu.se Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sveriges lantbruksuniversitet

Placering

Uppsala

Kontaktperson

Sveriges Lantbruksuniversitet