Postdoktor: Mark-växt modellering, förändrat klimat med fokus extremväder

Sveriges lantbruksuniversitet · Uppsala

·

Ansök senast 20 aug. (10 dagar kvar)

Institutionen för mark och miljö erbjuder en postdoktor tjänst med fokus på hur extremväder och mellanårsvariationer i klimatet påverkar skördenivåer och därtill kopplad risk för kväveutlakning. Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken inkl hållbar markanvändning. Institutionens verksamhet, med ca 130 anställda, är belägen i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala och omfattar även en forskargrupp vid fältforskningsstationen i Skara. Arbetsuppgifter: Fokus för denna postdoktor tjänst är att studera hur mellanårsvariationer i klimat och extremväder påverkar skördenivåer och kväveutlakning från jordbruksmark, baserat på modellering och data från utvalda fält och regioner kopplat till svensk miljöövervakning (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/miljoanalys/). I arbetet ingår såväl statistisk analys av data och processbaserad vatten-kol-kväve modellering. Mer specifikt omfattar arbetet: • Statistisk analys av skördenivåer och N-utlakning i relation till markanvändning, olika jordbruksåtgärder och variationer i väder och klimat inkl extremväder. • Parameterisering av en vatten-kol-kväve modell för simulering av skörd och kväveutlakning i nuvarande och framtida klimatsituation (utvalda fält & regioner). • Scenario-modellering baserat på Rossby Centre (SMHI) regionala klimatscenarier. Inom ramen för tjänsten finns också möjlighet att utveckla arbetet vidare med fokus på mer detaljerad skala, i riktning mot Precisionsodling  - t ex med avseende på effekter pga variationer i markegenskaper inom fält. Som postdoktor förväntas du leda projektets utveckling under postdoc-perioden inkl vetenskaplig publicering och kommunikation av forskningsresultat. Du kommer att ingå i ett team med lång erfarenhet av processbaserad mark-växt modellering som även inkluderar en ny doktorand inom området. Möjlighet till ytterligare meritering genom bidrag till undervisning och / eller bidrag  till kommunikation och samverkansaktiviteter i överenskommelse med handledare. Tjänsten är placerad i gruppen för Biogeofysik, Inst Mark och Miljö: https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/biogeofysik/ Rekryteringen är ett led i fortsatt kompetensutveckling baserat på forskargruppens  medverkan i ett EU-baserat forskarnätverk MACSUR (https://macsur.eu/) och flera nationella forskningsprojekt relaterade till klimatförändringens effekter på mark-växt system. Kvalifikationer: Doktorsexamen inom relevanta områden är ett krav,  t ex systemekologi, miljövetenskap, geovetenskap, markvetenskap, hydrologi. Erfarenhet av  ekosystem-modellering och/eller mark-växt modellering. Goda kunskaper i statistik samt i programmering av typen MathLab eller R. Erfarenhet av GIS är en merit. Därutöver läggs särskild vikt vid att kunna arbeta självständigt och i grupp, god kommunikationsförmåga, hög motivation, samt ett tydligt intresse för att utvecklas som forskare. Doktorsexamen, ej äldre än fem år (2015). Utmärkta kvalifikationer i engelska (skriftlig och muntlig). Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: September/Oktober 2020 eller enligt överenskommelse. Kontaktperson: Elisabet Lewan Lisbet.Lewan@slu.se +4618672629 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-08-20.  Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; doktorsexamen; vetenskaplig publicering; personliga referenser; kunskaper i engelska samt en intervju. En kompletterande skriftlig uppgift kan eventuellt komma att användas för slutligt urval och ranking av toppkandidater. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sveriges lantbruksuniversitet

Placering

Uppsala

Kontaktperson

Sveriges Lantbruksuniversitet

Ansök nu