Postdoktor inom röntgenbaserade mätmetoder

Mittuniversitetet, Institutionen för elektronikkonstruktion · Sundsvall

·

Ansök senast 17 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc). Arbetsuppgifter Vi erbjuder en position som postdoktor inom forskargruppen strålningssensorsystem i forskningscentret STC. Forskningen är en del av det internationella Medipix-samarbetet vid CERN, vilket ger tillgång till unik utrustning inom området energi­upplöst röntgenavbildning. I forskningsinfrastrukturen ingår ett röntgenlaboratorium utrustat med mikrofokusröntgenkälla och energiupplösande bildsensorer och ett renrumslaboratorium med möjlighet att utveckla strålningssensorer. MiLo-projektet inkluderar utmaningen att utveckla mät- och analystekniker för tungmetaller i marin miljö, och dessutom utveckling av avbildande XRF/CT-teknik för att studera materialsammansättning. Forskningsfokus som postdoktor kommer att vara utveckling av detektorer, system och tillämpningar för röntgenspektroskopi och spektroskopisk röntgenavbildning. Handledning av doktorander och masterstudenter inom samma forskningsområde är också en del av en postdoktors arbetsuppgifter, liksom aktivt bidrag till ansökningar för forskningsanslag riktade mot finansiärer inom området. Behörighet och bedömningsgrund För postdoktortjänsten krävs avlagd doktorsexamen inom något av ämnena elektronik, elektroteknik eller fysik med inriktning mot strålningsbaserad mätteknik. Erfarenhet av XRF-metodologi för miljömätningar krävs. Tjänsten förutsätter också kännedom om att ansöka om och sedan genomföra sina mätningar vid internationella synkrotronanläggningar. Doktorsexamen måste ha erhållits högst tre år före ansökningstidens utgång. Sjukfrånvaro och/eller föräldraledighet kan dras från treårsperioden. Aktivt deltagande och samarbete inom forskargruppen är nödvändigt. Det är därför viktigt att du är en ansvarsfull person med holistiskt synsätt, att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska och att du är strukturerad i ditt arbetssätt. Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning, 6 månader, heltid. Tillträde 2021-01-01. Information Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattson, mailto:Claes.Mattsson@miun.se, tfn 010-142 84 98 och projektledare, Börje Norlin, mailto:Borje.Norlin@miun.se, tfn: 010-142 85 94. Se även projektets hemsida http://www.miun.se/milo. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-17. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mittuniversitetet, Institutionen för elektronikkonstruktion

Placering

Sundsvall

Kontaktperson

Mittuniversitetet

Vid ansökan:Ange referens MIUN 2020/2672 i din ansökan