Jobbsafari är en del avschibsted logo

Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist

Postdoktor inom ämnet metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet · Umeå · Ansök senast 30 nov. (1 dag kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens AN 2.2.1-1491-22 i din ansökan

Kemiska institutionen söker en postdoktor inom biogeokemi för ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist. Anställningen är på heltid i två år med tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett team som studerar processer för bildning av metylkvicksilver i kustnära hav med syrebrist med fokus på hur sammansättning på mikroorganismsamhällen, kemisk speciation av kvicksilver och molekylär sammansättning av organiskt material styr denna process. Kvicksilver anrikas i akvatisk biota som neurotoxiskt metylkvicksilver och utgör ett påtagligt problem för global folkhälsa. Syrebrist ökar i kustnära hav och oceanerna vilket kan öka bildningen av metylkvicksilver via anaeroba mikroorganismer och därmed leda till ökad ackumulering av metylkvicksilver i marina näringsvävar. Vår förståelse av mekanismerna för metylkvicksilverbildning under sådana scenarier är dock otillräcklig, vilket hindrar kvantitativa prediktioner och riskhantering. Tillsammans med forskargruppen kommer du att planera och genomföra fältprovtagningar av vatten och biota i bräckta (Östersjön) och marina (norska fjordar) kustmiljöer. Du kommer vidare att genomföra inkuberingsexperiment för att bestämma metyleringshastighet med anrikade isotoptracers i samband med fältprovtagningar och tillsammans med samarbetspartners förbehandla prover för metagenomik och metatranskriptomik. Du kommer att bestämma koncentrationer av kvicksilver och metylkvicksilver och använda termodynamisk modellering för att bestämma kemiska speciation av kvicksilver. Du kommer även att ansvara för att skriva vetenskapliga publikationer och presentera resultat på seminarier/konferenser. Postdoktorsprojektet finansieras av anslag från forskningsrådet Formas (www.formas.se). Projekten kommer att ledas av prof. Erik Björn (https://www.umu.se/forskning/grupper/erik-bjorn-lab/) och genomföras i ett internationellt team med forskare inom biogeokemi och miljömikrobiologi i Sverige, Norge och Spanien. Kvalifikationer För behörighet krävs doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i biogeokemi, miljömikrobiologi, oceanografi, miljövetenskap eller motsvarande ämnesområde. Din doktorsexamen bör vara inriktad mot kvicksilverbiogeokemi. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. Du har erfarenhet av och tycker om experimentell forskning. Du är en kvalitetsmedveten person som tar initiativ och tycker om att använda din samarbetesförmåga i arbete tillsammans med andra. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har en analytisk förmåga att lösa problem som gör att du arbetar bra med komplexa frågor. Vidare krävs mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Erfarenhet av fältprovtagningar, arbete med naturliga vattenprover, experiment med anrikade isotop-”tracers”, och miljöanalyser med MS tekniker och GC-ICPMS tekniker är meriterande. Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla - Personligt brev om max två A4 sidor som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker tjänsten och hur dina forskningserfarenheter passar med den utlysta anställningen, - CV med publikationslista, - Styrkt kopia av doktorsexamensbevis, - Styrkta kopior av andra relevanta examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg, - Om möjligt, elektronisk länk till doktorsavhandling och max 5 relevanta publikationer (bifoga ej avhandling eller publikationer som pdf-filer), - Kontaktuppgifter till två referenspersoner, - Övriga handlingar som du vill åberopa. Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 30 november 2022. Närmare upplysningar lämnas av Erik Björn, mailto:erik.bjorn@umu.se. Kemiska institutionen Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 postdoktorer och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden – biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Du kommer att arbeta i en forskningsmiljö som erbjuder ett starkt fokus och djup inom biogeokemi och mikrobiologi, men även en stor bredd i kompetenser och forskningsutrustning inom KBC-miljön. Postdoktornätverken vid Umeå universitet (https://umeapostdocsociety.se/) och internationellt inom kvicksilverforskning (https://mersorcium.github.io/) är mycket aktiva och bidrar ytterligare till en stimulerande forskningsmiljö och nätverk.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Placering

Umeå

Kontaktperson

Umeå Universitet

Vid ansökan:Ange referens AN 2.2.1-1491-22 i din ansökan

Dela jobbannonsen