Postdoktor i växtfysiologi

Sveriges lantbruksuniversitet · Lomma

·

Ansök senast 15 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Institutionen för växtförädling SLU Institutionen för växtförädling utför forskning och utbildning på globala utmaningar som påverkar vår livsmedelsförsörjning och miljö. Vårt fokus är på hållbar produktion av  mat och biobaserade material, förbättring av näringsinnehållet i maten genom växtförädling och postharvest processning, samt framtagning av grödor för en biobaserad ekonomi i ett föränderligt klimat. Avdelningen för växtförädling arbetar med att studera viktiga egenskaper i växten, förstå deras mångfald och genetik med hjälp av avancerade verktyg för växtförädling och slutligen överföra egenskaperna till användbara former i viktiga grödor genom genetiska förbättringen av dessa. Arbetsuppgifter: Postdoktor projektet syftar till att utveckla nya metoder för att utvärdera växtegenskaper och förstå underliggande mekanismer i spannmålsgrödor. Fokus kommer att vara på att studera växters fysiologi bakom abiotiska och biotiska stress i växthus och i fält. Resultatet av detta projekt kommer att bidra till att stärka växtförädlingen för livsmedelsgrödor för att öka innovationspotentialen och livsmedelssäkerheten. Du kommer att arbeta med forskare som är involverade i att sätta egenskaper i användbara former. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med intressenter. Denna Postdoktor tjänst är ansluten till gruppen som leds av Assoc. Prof. Aakash Chawade. Kvalifikationer: För denna position måste du ha fått din doktorsexamen högst tre år före ansökningsfristen och ha ett forskningsfokus inom växtfysiologi och genetik. Kunskap inom statistik, bildbehandling och R krävs. Du bör ha förmågan att arbeta självständigt såväl som i ett team. Du bör vara motiverad, mycket intresserad av sensortekniker och ha utmärkta kunskaper i engelska. Placering: Alnarp Anställningsform: Anställning som postdoktor (2 år) Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-15. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sveriges lantbruksuniversitet

Placering

Lomma

Kontaktperson

Sveriges Lantbruksuniversitet