Jobbsafari är en del avschibsted logo

Postdoktor i Optimeringslära med inriktning mot maskininlärning

Linköpings Universitet · Linköping

·

Ansök senast 21 maj (13 dagar kvar)

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Matematiska institutionen (MAI) bedrivs såväl utbildning som forskning. Forskningen omfattar ett brett spektrum av områden från ren matematik och inomvetenskapliga problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik. Vårt mål är att skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och som är lyhörd för aktuella förutsättningar och behov. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/mai Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Postdoktor i Optimeringslära med inriktning mot maskininlärning. Arbetsuppgifter En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Anställningen kommer att vara knuten till WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. För mer information om forskning och andra aktiviteter se https://wasp-sweden.org/ Denna anställning är en av flera som ingår i en forskargrupp som leds av bitr professor Oleg Burdakov och bitr univlektor Yura Malitsky. Den huvudsakliga uppgiften för denna anställning är grundläggande forskning inom matematisk optimeringsteori i syfte att utveckla nya tekniker för maskininlärning. Det innebär bl a kontinuerlig konvex/icke-konvex optimering, stokastiska metoder och dynamiska system. Behörighet Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande ska kunna visa en excellent publikationslista, ha goda programmeringskunskaper och god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra  Ange befattningar inom  Ange inst/motsv] är  Ange kvinnor/män], därför ges [Ange kvinnor/män] företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16211&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Linköpings Universitet

Placering

Linköping

Kontaktperson

Linköpings Universitet