Postdoktor i medicinsk teknik

Luleå tekniska universitet · Luleå

·

Ansök senast 18 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas, både vad gäller antalet studenter, anställda, samt antalet forskningsprojekt. Under 2019 inrättades en ny professur i ämnet medicinsk teknik och ett nytt forskningslaboratorium för att bedriva experimentell medicinteknisk forskning är under uppbyggnad. Forskargruppen i medicinsk teknik samverkar med flera aktörer inom hälsosektorn (sjukhus, regioner, företag) och har även samarbeten med andra ledande universitet och institut, såväl i Sverige som utomlands. Ämnesbeskrivning Medicinsk teknik omfattar utveckling av teknik och dess användning för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller begränsa skada och sjukdom samt främjar hälsa och välbefinnande. Arbetsuppgifter Tjänsten som postdoktor innebär att vara del av en forskargrupp där du, i samverkan med andra, kommer bedriva forskning och vetenskapligt arbete. Detta inkluderar att ansvara för laborativ infrastruktur, utföra experiment, samla in och analysera data, skriva vetenskapliga artiklar, kommunicera forskningsresultat både inom forskarsamhället men även till externa parter och omvärld, generera nya idéer för banbrytande forskning, skriva forskningsansökningar, och undervisa. Fokus för denna tjänst är dock på forskningsrelaterade arbetsuppgifter. Kvalifikationer Vi söker en mycket motiverad forskare i början av sin karriär för att vara delaktig i etablerandet av en ny forskargrupp i medicinsk teknik. Vi söker en kandidat som har doktorsexamen med goda kunskaper inom medicinsk teknik, biofysik och god förståelse för kroppsliga sjukdomar som neurodegeneration och cancer. Ytterligare färdigheter som krävs för tjänsten är erfarenhet av att kunna hantera patientprover (t.ex. vävnadsprover, likvor, blod, plasma, urin och saliv), isolera exosomer, utföra biomineraliseringsprocesser, samt bemästra analystekniker såsom Western blot, ELISA, masspektrometri, infraröd spektroskopi och nanopartikel-analys. Meriterande för tjänsten är dessutom goda och dokumenterade färdigheter inom kommunikation, ansökningsskrivande, engelska språket, samt erfarenhet från internationella samarbeten. För att vara kvalificerad att söka tjänsten behöver du ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom något av områdena medicinsk teknik, teknisk fysik, biofysik, fysik, medicin eller liknande. Doktorsexamen skall ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Information För denna anställning gäller en anställningstid om ett år med placering i Luleå, med möjlighet till förlängning. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare: Fredrik Nikolajeff, fredrik.nikolajeff@ltu.se www.ltu.se/hlv Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 18 december 2020 Referensnummer: 4233-2020

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Luleå tekniska universitet

Placering

Luleå

Kontaktperson

Luleå Tekniska Universitet