Jobbsafari är en del avschibsted logo

Postdoktor i historiedidaktik

Umeå universitet, Humanistisk fakultet · Umeå · Ansök senast 31 aug. (21 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens AN 2.2.1-1117-22 i din ansökan

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i historiedidaktik. Anställningen är placerad vid forskningsmiljön https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/vara-amnen/historia-med-utbildingsvetenskaplig-inriktning/ vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och finansieras av Lärarhögskolan. Inom forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning i såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Miljön är påtagligt internationaliserad med bl. a. många gästforskarutbyten och långvariga forskningssamarbeten med framstående forskningsmiljöer. Flera externfinansierade forskningsprojekt leds från miljön, och vetenskapliga konferenser arrangeras regelbundet. Den refereegranskade tidskriften Nordic Journal of Educational History ges ut i samarbete med andra utbildningshistoriska forskningsmiljöer i Sverige. Lokalt är Umeå forskningsmiljö för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik en viktig samarbetspartner. Projektbeskrivning Postdoktorsanställningen ingår i Lärarhögskolans nya https://www.umu.se/lararhogskolan/forskning/karriarprogram. Den är kopplad till området historia med utbildningsvetenskaplig inriktning men syftar i lika utsträckning till att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet. Som postdoktor i karriärprogrammet kommer du därför att ingå i ett tvärvetenskapligt nätverk vid sidan av ditt ordinarie forskningssammanhang. Internationella forskningsvistelser under postdoktorstiden uppmuntras. För mer upplysningar om Lärarhögskolans karriärprogram, se: https://www.umu.se/lararhogskolan/forskning/karriarprogram Arbetsuppgifter Postdoktorn förväntas bedriva forskning inriktad mot skolnära historiedidaktik. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning, men omfattar även forskningsrelaterade administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % av anställningens omfattning. Behörighetskrav Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom något historiskt eller beteendevetenskapligt ämne med relevans för anställningen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen. Svenska utgör institutionens huvudsakliga arbetsspråk, men vid behov används även engelska. Meriterande Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Som bedömningsgrund räknas graden av vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen bedöms utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, den valda forskningsuppgiftens relevans för skolnära historiedidaktik samt graden av nytänkande. Vikt ska även fästas vid forskningsskicklighet som har visats genom självständig vetenskaplig produktion inklusive doktorsavhandlingen. Ansökan Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla: - En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen (1-2 sidor) - CV - Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3–5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen - Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina - En kortfattad forskningsplan (4-6 sidor) - Kontaktinformation till två referenspersoner Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-31. Övriga upplysningar Anställningen är heltid och tidsbegränsad på 2 år enligt avtalsvillkoren för postdoktoranställning. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet där anställningen är placerad. Hög närvaro i miljön är därför ett krav. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Larsson, 090- 786 54 24 anna.larsson@umu.se eller prefekt Jonas Nilsson, 090- 786 99 90 jonas.nilsson@umu.se För mer information om institutionen för idé- och samhälsstudier se vår hemsida http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Placering

Umeå

Kontaktperson

Umeå Universitet

Vid ansökan:Ange referens AN 2.2.1-1117-22 i din ansökan

Dela jobbannonsen