Postdoktor i bioinformatik

Högskolan i Skövde · Skövde

·

Ansök senast 17 aug. (3 dagar kvar)

Tjänsten utlyses inom området Bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data. Forskningen i denna postdoktortjänst kommer att bedrivas inom forskningsgruppen för Translationell Bioinformatik. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av utveckling av metoder och verktyg för storskalig data analys med tillämpningar inom Life Science området. Anställningen kommer i huvudsak att omfatta forskningsarbete som berör utveckling och tillämpning av AI-baserade metoder för precisionsmedicin med fokus på modellering av subtyper av multiple-sclerosis. Det inkluderar även metoder för utveckling för bildanalys och integrering av multimodal storskalig data. Forskningsgruppen Translationell Bioinformatik har lång erfarenhet av samarbete med ett flertal väl erkända industriella partners inom Life Science och aktuellt projekt är ett industriellt forskningssamarbete som inkluderar Merck, AstraZeneca, TATAA Biocenter, MultiD, SciCross och Takara Bio. En del av forskningsarbetet kan komma att utföras i företagens lokaler i Solna och Göteborg. Vi söker dig som har: • avlagt doktorsexamen i bioinformatik, bioteknik, molekylär biologi eller biomedicin eller annat relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare • dokumenterad god praktisk kompetens och teoretisk förståelse av AI-baserad modellering inklusive avancerad maskininlärning och deep-learning tekniker • dokumenterad god förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på engelska • dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och nätverk. Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen: • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. • Dokumenterad god praktisk erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg och utföra bioinformatiska analyser av storskalig transkriptomik, proteomik, eller bild-data samt nätverksanalyser av storskalig data. • Dokumenterad god praktisk erfarenhet av metodutveckling för modellering av biologiska system för prediktering av regleringsfaktorer med hjälp av storskalig genomdata. • Dokumenterad god praktisk kunskap av att använda Python, R och Bioconductor och andra relevanta programmeringsverktyg för att genomföra bioinformatiska analyser. • Förmåga att självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment, analysera resultat och nå uppsatta vetenskapliga mål. • Förmåga att presentera vetenskapliga resultat, både muntligt och skriftligt, samt att formulera ansökningar om forskningsmedel. Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god praktisk erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg och utföra bioinformatiska analyser av global transkriptomic, proteomik, eller bild-data samt nätverksanalyser av storskalig data och dokumenterad god praktisk kompetens av att använda Python, R och Bioconductor och andra relevanta programmeringsverktyg för att genomföra bioinformatiska analyser. Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö. Anställningen gäller i första hand forskning (upp till 20 % undervisning eller andra administrativa uppgifter kan komma att ingå). Anställningen görs i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO, den avser heltid (100%) och är tidsbegränsad till högst två år. Sista ansökningsdatum: 17 augusti 2020 Diarienummer: Ref nr HS 2020/672 Kontaktuppgifter Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och projektledare Jane Synnergren. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. Ansökan Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas: • Personligt brev • CV • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren) • Fullständig publikationslista. Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Högskolan i Skövde

Placering

Skövde

Kontaktperson

Högskolan i Skövde

Ansök nu