Jobbsafari är en del avschibsted logo

Postdokförordnande, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Region Dalarna · Falun · Ansök senast 1 okt.

Deltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens 20:2021:151 i din ansökan

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! ARBETSBESKRIVNING Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser finansiering för ett postdoktorförordnanden 50% och minst ett postdokförordnanden 25% under två år. Möjlighet till fler förordnanden om 25% kan bli aktuellt. Ansökan ska avse forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och lämpligt för forskning på postdoktornivå. Beviljande innebär 40% forskning + 10% pedagogiskt arbete vid CKF (50%-förordnandena) eller 20% forskning + 5% pedagogiskt arbete på CKF (25%-förordnandena). Om sökande har en lägre tjänstgöringsgrad än heltid så gäller procentsatserna på grundanställningens tjänstgöringsgrad. Bedömningskriterier Centrumrådet granskar inkomna ansökningarna och bedömning av forskningsprojektens lämplighet och sker utifrån följande kriterier: . Syfte frågeställningar - Syfte, frågeställningar, teorianknytning, relation till tidigare forskning, kunskapslucka och originalitet. . Metod - Studiedesign, metoder, urval och datamaterial . Genomförbarhet - Sannolikheten att projektet kan genomföras mot bakgrund av metodaspekter, preliminära resultat och begärda och tillgängliga resurser (tid, personal, utrustning samt forskargruppens samlade vetenskapliga- och ämnesmässiga kompetens). . Klinisk relevans - Tydligt kunskapslucka. Forskning som bidrar till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och/eller kostnadseffektivitet . Vetenskapliga meriter - Forskarens (eller handledargruppens) dokumenterade erfarenhet, skicklighet och tidigare vetenskapliga prestationer i relation till projektets ämne och metodik . Vetenskaplig aktiviter - Forskarens (eller handledargruppens) progress i planerade/genomförda projekt, publikationer, sökta och erhållna externa anslag, pedagogiska meriter, handledning. . Bidrag till CKFs forskningsmiljö - Aktiv vid seminarier, kurs, handledning, bedömning av ansökningar, stöd till doktorander. Beslut om tillsättning sker vid Centrumrådets sammanträde den 9 - 10 november 2021. Förordnandet kan påbörjas tidigast 1 januari 2022. KVALIFIKATIONER Behörig att söka är den som är disputerad forskare med tillsvidareanställning i Region Dalarna (RD) eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av RD, eller den som är på väg att ta anställning i RD. Forskare kan maximalt erhålla postdoktortjänst om 50% i 2+2 år och 25% i 2+2 år. Sökanden ansöker om ett förordnande med en egen projektplan som beskriver det forskningsprojekt som sökande avser att arbeta med under tjänstgöringstiden. Forskningsprojektet bör ha verksamhetsinriktning och ha nära anknytning till vården. Aktuellt CV och personkort måste finnas i ansökningssystemet för sökande och sökandes samtliga medarbetare i projektet. OBS! Förordnandena går att söka fram till 1 oktober kl 17 via vårt ansökningssystem i Researchweb. (https://www.researchweb.org/is/ckfuu) Du ansöker alltså inte via den här annonsen! Se info i länken samt bifogat material om förordnandena: https://www.regiondalarna.se/plus/forskning/centrum-for-klinisk-forskning-dalarna---ckf/forskningsfinansiering/ Fackliga kontakter: Vision,vision.falun@regiondalarna.se SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Dalarna

Placering

Falun

Kontaktperson

REGION DALARNA

Vid ansökan:Ange referens 20:2021:151 i din ansökan