Olycksutredare väg

Trafikverket · Kristianstad

·

Ansök senast 14 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för
medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.


Enhet Olycksutredning svarar för att genomföra analyser, djupstudier och avvikelsehantering inom trafiksäkerhetsområdet väg och järnväg. Olycksutredaren är en nationell resurs som arbetar över hela landet, oaktat regiongränser. Enheten söker nu två utredare med bred kompetens inom utredning av vägtrafikolyckor.

Olycksutredare väg

Arbetsuppgifter

Som Olycksutredare ska du utreda, analysera och följa upp oönskade händelser i transportsystemet på väg. Olycksutredaren har till uppgift att bidra till att Trafikverket gemensamt med andra myndigheter och aktörer ska kunna fatta strategiska beslut som ökar säkerheten i transportsystemet. Utgångspunkten för olycksutredarens arbete är säkerhet i hela resekedjan- och Nollvisionens principer. Olycksutredaren kan bli kontaktad av anhöriga, media, Polisen, etc. i fråga om uppgifter i specifika olycksutredningar. 


I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • samla in och registrera fakta med tillräckligt djup och inom utsatt tid då en oönskad händelse identifierats.
 • genomföra djupstudier av trafikolyckor inklusive faktainsamling enligt gällande beslutstrappa.
 • proaktivt och systematiskt hantera brister i transportsystemet med tyngdpunkt på såväl regional nivå samt nationell/systemövergripande nivå genom identifiering, analys, förslag till åtgärder, studier och regionala/nationella åtgärdsförslag.
 • skapa samarbete mellan olycksutredare och "trafiksäkerhetsanalytiker" för att genomföra tematiska studier samt för att ta fram förslag på regionala, nationella och systemövergripande åtgärder.
 • arbeta lokalt/regionalt för att skapa förutsättningar för en effektiv olycksutrednings- och avvikelsehanteringsverksamhet genom att samverka med exempelvis berörd region inom dom olika verksamhetsområdena inom Trafikverket samt samverka med externa parter exempelvis Polisen, Räddningstjänst, Rättsmedicinalverket och fordonsindustri.
 • bedriva omvärldsbevakning inom verksamheten samt eventuellt representera Trafikverket nationellt och internationellt.
 • fungera som verksamhetens och Trafikverkets representant vid utbildningar eller informationstillfällen för interna och externa intressenter.
 • vid behov delta i utveckling av modeller och verktyg för att enas och utveckla arbetssätt och metoder.

Övrig information

Valbara placeringsorter för tjänsten: Luleå, Kristianstad, Karlskrona, Växjö

Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • har körkort för personbil
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
 • har högskole/universitetsutbildning motsvarande minst 180 hp inom relevant område för tjänsten. Alt. har du annan utbildning tillsammans med dokumenterad arbetslivserfarenhet som vi kan se väger upp utbildningskravet för tjänsten.

Det är meriterande om du

 • har yrkeserfarenhet av att förstå och praktiskt kunna tillämpa metoder och arbetsformer inom området beteendevetenskap, trafiklagstiftning, fordonslagstiftning och säkerhetsfrågor.
 • har erfarenhet av MTO (Människa-Teknik-Organisation) som analysmetodik.

Personlig lämplighet är av stor vikt i den här tjänsten då vi arbetar under traumatiska förhållanden och behandlar en stor mängd känslig data i form av persondata och medicinsk data vilka måste hanteras med strikt sekretess. I detta läge krävs såväl ett professionellt som ett empatiskt förhållningssätt till händelser och samtliga parter. Intressekonflikter kan förekomma och olycksutredaren måste kunna ta hänsyn till dessa.

Vi ser också att du

 • är kommunikativ - och kan kommunicera i tal och skrift då interna och externa kontakter kräver att olycksutredaren kan förklara så att personer utan tidigare kunskaper inom området förstår.
 • är en god relationsbyggare - som har lätt för att påverka och upprätthålla goda relationer.
 • är empatisk - och kan ha förståelse för andra parter i svåra situationer.
 • trivs med att jobba självständigt - då tjänsten innefattar mycket ensamarbete.

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

 

Läs mer här

Trafikverket

https://www.trafikverket.se/

Förmåner och Balans i livet

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Kristianstad

Kontaktperson

Trafikverket

Vid ansökan:Ange referens 13:2020:100 i din ansökan