Miljöspecialist förorenade områden

Swedavia AB · Sigtuna

·

Ansök senast 31 aug.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Tidigare annonsnamn - Miljöspecialist historisk miljöskuld. Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.   Swedavia vill vara ett föredöme i att driva flygets klimatomställning.  Vi ska också minimera spridningen av föroreningar från flygplatsverksamheten till mark, vatten och sediment. Nu behöver vi komplettera vår miljöavdelning med en miljöspecialist med kunskap om föroreningar i mark och vatten.  Tjänsten ingår i bolagets centrala miljöavdelning som samarbetar tätt ihop med miljökollegorna på våra tio flygplatser. ​ Dina arbetsuppgifter Som miljöspecialist för förorenade områden kommer du att ha ansvar för samordning av Swedavias arbete med historiska föroreningar i mark, vatten och sediment. Flygplatsverksamheten har historiskt lett till spridning av föroreningar såsom PCB, metaller, olja och PFAS i flygplatsmiljön och i närliggande recipienter. Med historiska föroreningar avses föroreningar som uppstod före 2010 då Swedavia AB tog över flygplatsverksamheten från LFV (tidigare Luftfartsverket). För närvarande är det utredningar och efterbehandlingsåtgärder gällande PFAS-föroreningar som kräver mest resurser och kompetens. Du ska vara en del av ett team som leder och utvecklar Swedavias arbete med föroreningar tillsammans med Swedavias miljöjurist och flygplatsernas miljöchefer/miljöspecialister. Swedavia har sedan tidigare en miljöspecialist med PFAS-föroreningar som fokusområde, och du kommer att ha ett tätt samarbete med denna kollega. Du ansvarar för att bidra till att utveckla och driva en övergripande strategi och ett arbetssätt för historiska föroreningar inom Swedavia, samt för att driva samordningen både inom Swedavia och gentemot myndigheter. Du kommer att agera som stöd, främst till flygplatschefer men även organisationens övriga chefer som ansvarar för flygplatsinfrastruktur och anläggningar.  Du ska även bistå flygplatserna i löpande arbete med historiska föroreningar som till exempel utredningar, anmälningsärenden, tillståndsprövningar och prövotidsutredningar för dagvattenhantering. Din profil Vi söker dig med naturvetenskaplig eller teknisk utbildning eller som har fått likvärdiga färdigheter genom yrkeslivet. Du har tidigare arbetat med förorenade områden, föroreningar i vatten och sediment samt är väl insatt i miljölagstiftningen och har kunskap om miljöarbete vid tillståndspliktig verksamhet. Det är meriterande om du har: Tidigare erfarenhet av arbete med andra typer av föroreningar såsom PCB, metaller och olja Tidigare erfarenhet av arbete med PFAS-relaterade frågeställningar Arbetat i konsultrollen kopplat till förorenade områden Praktisk erfarenhet av miljötekniska undersökningar av mark, vatten och sediment och/eller miljöriskbedömningar Praktisk erfarenhet av åtgärdsutredning eller efterbehandling Haft rollen som beställare av denna typ av tjänster Kunskap/utbildning inom ekotoxikologi. Du har förmåga att omsätta analysresultat och andra detaljer till övergripande strategier och långsiktiga planer. Du klarar av att hantera viss osäkerhet och förmår att jobba lösningsorienterat i komplexa situationer. Tidvis är det högt tempo och kort framförhållning när beslutsunderlag och faktasammanställningar ska produceras, därför är det viktigt att du är en god organisatör, har ett strukturerat arbetssätt och är van att planera din egen arbetstid. Du trivs med att driva flera projekt samtidigt. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska med förmåga att uttrycka dig pedagogiskt såväl i tal som i skrift. Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Vi erbjuder Swedavia verkar i en ständigt föränderlig omvärld där vi är med och visar vägen till ett hållbarare samhälle. Miljöarbetet är väl förankrat i företagets visioner, strategier och värderingar, och miljöorganisationen arbetar bl.a. med olika fokusområden genom flexibla arbetsgrupper vilket erbjuder medarbetarna tillfällen att fördjupa sig i specifika aktuella frågeställningar. Swedavia är ett miljö- och energicertifierat företag enligt ISO 14001 och 50 001. På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På www.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. Anställning och kontakt Tillsvidare heltid Stockholm Arlanda, andra placeringsorter kan diskuteras. Tjänsten innebär resor till våra flygplatser, och tjänsteresor utanför Sverige kan förekomma.  Suvi Häkkinen, biträdande miljöchef Miljö, 010 109 03 56 alternativt suvi.hakkinen@swedavia.se Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html. I den här rekryteringen har Swedavia redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Urvalet sker löpande, dock vill vi ha din ansökan senast den 31 augusti 2020.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Swedavia AB

Placering

Sigtuna

Kontaktperson

Swedavia AB

Vid ansökan:Ange referens 196926 i din ansökan