Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen · Uppsala

·

Ansök senast 6 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen. På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang. ARBETSUPPGIFTER På miljöskyddsenheten arbetar vi främst med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn och bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi arbetar även med tillsynsvägledning enligt miljöbalken, Sevesofrågor och tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i detalj- och översiktsplanärenden. Vi söker nu två medarbetare till enheten med fokus på prövning av miljöfarlig verksamhet men även andra arbetsuppgifter kommer att vara aktuella. Tjänsternas innehåll kommer delvis att formas utifrån dina tidigare erfarenheter. Din uppgift blir främst att arbeta med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, att bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt handläggning av prövnings- och anmälningsärenden av transporttillstånd. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, t ex prövning av kemikalietillstånd och tillsynsvägledning. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer. KVALIFIKATIONER Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet. För tjänsterna är det meriterande om du uppfyller ett eller flera av följande krav: - kunskap om eller erfarenhet av arbete med prövningar av ärenden som berörs av parallella lagstiftningar till miljöbalken, - erfarenhet av plan- och bygglagen, - kunskap om klimat- och energifrågor i ett bredare perspektiv - erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivit och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsten innbär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. ÖVRIGT Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen

Placering

Uppsala

Kontaktperson

Länsstyrelsen i Uppsala län

Vid ansökan:Ange referens 112-6207-20 i din ansökan