Logoped

Grundskolor · Robertsfors

·

Ansök senast 6 juli

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Robertsfors kommun hittar du mellan städerna Umeå och Skellefteå.Den lilla kommunens fördel är närhet mellan människor och nära till beslutsfattare.Robertsfors har dessutom bekvämt pendlingsavstånd till grannkommunernas växande arbetsmarknader och är en del av Umeåregionen. Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? Läs mer om det på http://blideltidsbrandman.nu/ Beskrivning Barn och utbildning Sektor Barn- och utbildning ansvarar för förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning i Robertsfors kommun. Vi arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö och för ökad kvalitet i verksamheterna. Stor kompetens hos våra medarbetare och en elevhälsa som arbetar i nära samarbete med skolans personal bidrar till att verksamheten ständigt förbättras. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter Vi söker en logoped med erfarenhet av skollogopediskt arbete till grundskolans elevhälsa som består av två logopeder, två skolsköterskor och två kuratorer. Arbetet är förlagt till Tundalsskolan i årskurserna 4-9 och du kommer att ingå i elevhälsoteamet för årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Elevhälsoteamens arbete leds av rektorerna för årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. I skollogopedens arbetsuppgifter ingår: - Övergripande kartläggning och planering av stödinsatser samt återkommande besök till respektive enhet där behov identifierats. - Uppföljande bedömningar vid funktionsnedsättningar till följd av språk-, tal- och röststörningar. - Utredning och diagnostisering av barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. - Konsultation och handledning till personal och föräldrar i den miljö där barnet vistas Färdighetsträning (muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling) - Utbildning av elever och personal i kompensatoriska hjälpmedel som elever kan ha nytta av i sin utbildning - Insatser kring alternativa verktyg Medverka i arbetet med, och i vissa fall ansvara för, utredningar av elevers behov av särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram Medverkan i förändring och utvecklingsarbete Remittering till andra instanser med specialistkompetens vid behov Dokumentation av det egna arbetet och journalföring i PMO Kvalifikationer Kvalifikationer Logopedutbildning samt erfarenhet av skollogopediskt arbete. Arbetet ställer stora krav på förmåga att planera och strukturera arbetet, på samarbetsförmåga och på förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska ha förmåga att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt se det som självklart både att kvalitetssäkra och utvärdera det egna arbetet och att vara ett stöd till rektor i arbetet med skolans övergripande utveckling. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Villkor Heltid tillsvidare Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Grundskolor

Placering

Robertsfors

Kontaktperson

Robertsfors kommun