Leg sjuksköterska

Halmstads kommun, Avdelningen Stöd och Service, Socialförvaltningen · Halmstad

·

Ansök senast 30 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande. Avdelningen för stöd och service Avdelningen för stöd och service ansvarar för myndighetsutövning inom funktionshinderområdet med stöd av Socialtjänstlagen (SoL), men företrädelsevis med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen ansvarar för verkställighet av kommunala utförandet av personlig assistans, verkställighet av boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice samt hälso- och sjukvårdsinsatser för socialförvaltningens målgrupper ARBETSUPPGIFTER Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso-sjukvård, habilitering och rehabilitering för personer som bor i socialförvaltningens särskilda boende, daglig verksamhet och/eller personlig assistans. Du ansvarar för att bedöma, planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser, medicin hantering, specifik omvårdnad och dokumentation. I arbetsuppgifterna ingår teamarbete, att handleda, delegera och undervisa omvårdnadspersonal samt information, råd och stöd till brukare och anhöriga KVALIFIKATIONER Leg sjuksköterska Körkort B erfordras Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning och psykiatri. Arbeta med människor, Visar intresse och förståelse för andra; Passar in i gruppen och skapar laganda; Uppmärksammar och belönar andras bidrag; Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt; Stödjer och bryr sig om andra; Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag; Utvecklar självinsikt och kommunicerar den öppet. Skapa relationer och nätverk, Skapar goda relationer till kunder och personal; Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen; Kommer bra överens med personer på alla nivåer; Hanterar konflikter; Använder humor för att förstärka relationerna med andra Anpassa och reagera på förändring, Anpassar sig till ändrade förhållanden; Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar; Anpassar personlig stil till olika människor och situationer; Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter; Hanterar osäkerhet, och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger. ÖVRIGT Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi undanber oss vänlige med bestämt erbjudande och annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Halmstads kommun, Avdelningen Stöd och Service, Socialförvaltningen

Placering

Halmstad

Kontaktperson

Halmstads kommun

Vid ansökan:Ange referens C41952 - 2020 i din ansökan