Leg. Psykolog

Psykosocial Support · Trosa

·

Ansök senast 30 sep. (53 dagar kvar)

Ansök via mejl

Vi arbetar med barn och ungdomar som behöver ett litet behandlingssammanhang och just nu behöver vi utöka teamet med leg psykolog. Som psykolog kommer du att ingå i ett team som jobbar med kvalificerat behandlingsarbete med inriktning på barn och ungdomspsykologi. Teamet består av behandlingsfamiljen, teamledaren, konsulent, behandlingsstödjare, ungdomsstödjare och psykolog. Din arbetsuppgift blir att bidra med psykologisk kompetens och kunskap om barn och ungdomars utveckling. Ansvara för psykologisk bedömning under inskrivningsprocessen och för neuropsykiatriska utredningar vid behov. Ansvara även för barnet/ungdomens psykoterapeutiska behandling och ha uppföljning utifrån standardiserade utvädringsinstrument. Familjehemsguiden har utarbetat en arbetsmodell ” En process i rörelse” som är anknytningsbaserad och processinriktad med fokus på samspelet mellan behandlingsföräldrarna och den placerade enligt ”Vägledande samspel” ICDP med betoning på utvecklingsfrämjande samspel. I vår modell ingår även Marte Meo som är en samspelsbehandling mellan barn och förälder i syfte att stödja och öka förälders förståelse för barnets behov och förmåga. Marte Meo bygger på de utvecklingspedagogiska principer som är avgörande för alla barns utveckling. Metoden ger en direkt återkoppling på vad som behöver förstärkas och ger föräldrar på ett omsorgsfullt sätt stöd i sin relation till sitt barn. Personalens teoretiska grundsyn vilar på modern psykodynamisk och systemisk teorigrund. Tjänsten omfattar heltid eller enligt överenskommelse Du skall ha B-körkort och behärska modern teknik samt kunna utrycka dig väl, muntligt och i skrift. Vi har en fortlöpande rekryteringsprocess av personal med urval och intervjuer. Så vänta ej med din ansökan. För mer information maila eller kontakta verksamhetsansvarig Gerty Fexler Höjer fil.mag. och handlere i socialt arrbete 070-3324 830

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Psykosocial Support

Placering

Trosa

Kontaktperson

Psykosocial Support Familjehemsguiden Fexler Höj

Ansök via mejl