Specialpedagog till tvärprofessionellt team: särskild undervisningsgrupp

Kungälvs kommun, Stödenheten. · Kungälv

·

Ansök senast 14 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv! Stödenheten inom sektor Bildning och lärande stödjer samtliga kommunens grundskolor och arbetar på uppdrag från rektorerna (respektive skolas elevhälsa). Stödenheten har också en viktig funktion vad gäller kompetenshöjande insatser. Stödenheten består i dag av 25 medarbetare; medicinskt ansvarig sjuksköterska, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, mobila teamet och resurspedagoger ARBETSUPPGIFTER Stödenheten kommer att skapa en särskild undervisningsgrupp (åk 6-9) med syfte att • möta och motverka psykisk ohälsa genom att ge en fungerande och kvalitativ skola till de elever som idag p.g.a. omfattande särskilda svårigheter (egna svårigheter/funktionshinder, oro, ångest m.m.) har svårt att klara sin skolgång inom ramen för en ordinarie skolmiljö. • utveckla samarbete och samordning kring dessa barn/ungdomar samt ge dem strategier att hantera sina svårigheter direkt i vardagen. • skapa en hållbar organisation för de elever som grundskolan (åk 6-9) har svårt att möta inom ramen för ordinarie verksamhet. • genom adekvata förväntningar, struktur, stöd och hjälp ge en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning där barnen/ungdomarna har möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att ta sig vidare i livet. Du kommer således att ingå i ett tvärprofessionellt team. Teamet har även till uppgift att ge bättre förutsättningar för kommunens skolor genom att med tidiga insatser främja närvaro och förebygga problematisk frånvaro. Teamet kommer också att tillsammans med mellanstadieskolorna kartlägga behov av insatser i de lägre åldrarna. Teamets arbete kommer att följas upp vid två tillfällen under året och utvärderas vid årets slut. KVALIFIKATIONER Teamet ska vara tvärprofessionellt så därför söker vi dig som är; • legitimerad lärare med kompetens att undervisa i flera ämnen och som kan stödja elever i deras lärande och personliga utveckling • specialpedagog eller speciallärare med särskilt ansvar att utveckla verksamheten, arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. • personal som kan arbeta behandlande; såsom socionom, socialpedagog, psykolog, arbetsterapeut och beteendevetare med adekvat inriktning. Vi lägger stor vikt vid kunskap kring olika arbetsmetoder för att på bästa sätt kunna möta elever och vårdnadshavare och deras behov av insatser. Du har ett strukturerar och serviceinriktat arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga, är trygg och stabil som person och har ett professionellt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-Körkort erfordras. ÖVRIGT Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se. Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak. Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden. Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag. Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Kungälvs kommun, Stödenheten.

Placering

Kungälv

Kontaktperson

Kungälvs kommun

Vid ansökan:Ange referens A975894 i din ansökan