Jobbsafari är en del avschibsted logo

Lärare till räddningsledarutbildningarna i Revinge

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap · Lund

·

Ansök senast 21 apr.

Vid ansökan:Ange referens 2021/64 i din ansökan

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. Vill du jobba i en viktig kunskapsorganisation med uppdrag att utbilda framtidens befäl i räddningstjänst? MSB Revinge är en del av MSB:s utbildningsverksamhet. MSB erbjuder utbildningar för att stärka och utveckla förmågan inom svensk räddningstjänst, civilt försvar och krishantering. På enheten för VIDAREUTBILDNING på MSB i REVINGE utbildar vi för svensk räddningstjänst: Räddningsledare, Räddningsledning, Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer och Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet. Våra utbildningar håller mycket hög kvalité och utvecklas ständigt utifrån de behov som samhället ställer. I nuläget genomför vi ett utvecklingsarbete av framtidens nya ledningsutbildningar med sjösättning januari 2022. För att förbereda och implementera dessa nya utbildningar söker vi nya kollegor som vill vara med i omställningen från det gamla till det nya och bidra med erfarenheter och kunskaper från operativt arbete inom svensk räddningstjänst. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som lärare i praktiska och teoretiska moment på RÄL A och/eller RÄL B (Räddningsledare A, Räddningsledning B)inom områden såsom: - Taktik och metod - Ledning på skadeplats - Live- och virtuell simulering I uppgifterna ingår att förbereda och genomföra lektioner och övningar, simuleringar och träning inom ovanstående områden. Du ska genom ditt kunnande och med målen för utbildningen i ryggen, kunna stödja och vägleda studerande mot självständigt ledarskap baserat på god självinsikt och trygghet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ledord i vårt arbete med att forma utbildningar. I vårt team av lärare deltar alla i ämnes­diskussioner, ämnesutveckling och samverkar med andra lärare och med externa aktörer. Vi stödjer arbetet på fler enheter med vår kompetens och kunskap och är delaktiga i det gemensamma uppdraget att stödja svensk räddningstjänst med kvalificerad personal. Dina kvalifikationer Du har själv genomgått Räl A och Räl B eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Du ska själv ha erfarenhet av att leda insatser och fatta beslut under press. Du har agerat i rollen som arbetsledare och har operativ erfarenhet. Vi värderar högt att du som person har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga som skapar engagemang och delaktighet i undervisningen. Du är även lyhörd. Du kan samarbeta i lag och är bra på att stötta och vara aktiv i att gemensamt lösa vårt uppdrag. Vi ser även att du är duktig på att planera och strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt i hur du kompletterar den redan befintliga gruppen med dina erfarenheter och din personlighet. Kompetensprofil i vår organisation; öppen, kompetent, driven På MSB Revinge är vi goda pedagoger med hög kommunikativ förmåga. Detta skapar engagemang och delaktighet i undervisningen. Vi värderar våra insatser och utvärderar utfallet av den. Vi anpassar oss till målgruppen och möter alla med respekt och öppenhet. Vi är lagspelare och är duktiga på att skapa hållbara relationer med våra räddningstjänster och vi värdesätter olikheter. Anställningsvillkor Vi rekryterar till tre tidsbegränsade anställningar med varaktighet till och med 22 december 2021, det kan bli aktuellt med förlängning. Tillträde snarast, men senast 1 augusti. Placeringsort är Revinge. Vi erbjuder hel- eller deltidstjänster inom ramen för denna rekrytering. Inrikes resor ingår i tjänsten och arbetsuppgifterna kan finnas på flera enheter på skolan i Revinge. Är du intresserad? Har du frågor kontakta gärna enhetschef Karin Philipsson Kanne, 010-240 35 40, karin.philipssonkanne@msb.se. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson (Saco-S), eller Rutger Granlund(ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2021-04-21, märkt med referensnummer 2021/64.  Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                          

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Placering

Lund

Kontaktperson

Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Vid ansökan:Ange referens 2021/64 i din ansökan