Lärare i årskurs F-6 Blidsbergs skola

Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde · Ulricehamn

·

Ansök senast 6 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära symbios med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Blidsbergs skolområde är beläget cirka 15-25 minuter norr om centralorten och består av två F-6 skolor. Blidsbergs skola med cirka 100 elever och Dalums skola med cirka 80 elever, i anslutning till skolorna finns även varsitt fritidshem. I Ulricehamns kommun arbetar sektor lärande gemensamt med fokus på områdena inkludering, digitalisering och övergångar. Utöver det är våra ledord i Blidsbergs skolområde Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt, Kunskap och Arbetsro - STARKA. Det är viktigt för oss att värna om ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Vill du bli en del av vår verksamhet? Välkommen till oss! ARBETSUPPGIFTER Vi söker grundlärare för arbete i åk F-6. Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det vardagliga arbetet och utveckla vår verksamhet. Du har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som föräldrar och ledning. Vi har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former. På skolan har vi ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolledning. KVALIFIKATIONER Du har lärarlegitimation för att undervisa i åk F-6. Du är kreativ och idérik i din undervisning, där du har ett tydligt kvalitetsfokus och flexibelt förhållningssätt. Du känner dig trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt och ansvarsfullt. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med kollegor i aktuella frågor, elevhälsofrågor samt kring ansvar för arbetsuppgifter utöver undervisning utifrån ett problemlösande förhållningssätt. För dig är det elevernas utveckling och måluppfyllelse samt att kunna möta varje enskild elevs särskilda behov det som driver och engagerar dig i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, har förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och på det professionella. Det är en självklarhet för dig att du har en god relationsskapande förmåga gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. ÖVRIGT Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde

Placering

Ulricehamn

Kontaktperson

Ulricehamns kommun

Vid ansökan:Ange referens A989071 i din ansökan