Lärare F-3 inriktning SVA

Strömstad kommun, Valemyr och Koster · Strömstad

·

Ansök senast 18 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Strömstads kommun har ett brett uppdrag att erbjuda kommunal service inom hela vår kommun. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare för vår plats. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Strömstad har vi under två års tid utvecklat det kooperativa lärandet i undervisningen. Nu tar vi utvecklingsarbetet ett steg vidare och arbetar under en tre års period med förtydligande pedagogik i undervisningen och tillgänglig lärmiljö för eleverna. På Valemyrskolan går det ca 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshem finns i anslutning till skolan. Vi arbetar ständigt med att skapa gemenskap mellan alla våra elever. Eleverna i åk 6 tillsammans med fritidspedagogerna håller i olika aktiviteter på rasterna för allas trivsel. Dessutom är eleverna ur årskurs 6 faddrar för elever i förskoleklass - de läser för dem och skriver sagor tillsammans. ARBETSUPPGIFTER Vi söker grundlärare för arbete i åk F-3 med inriktning SVA. Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det vardagliga arbetet och utveckla vår verksamhet. Du har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling, är flexibel, vågar prova nya arbetssätt och har god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som föräldrar och ledning. Vi har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former. KVALIFIKATIONER Du har lärarlegitimation för att undervisa i åk F-3 och SVA. Du är kreativ och idérik i din undervisning, där du har ett tydligt kvalitetsfokus och flexibelt förhållningssätt. Du känner dig trygg i din yrkesroll. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med kollegor i aktuella frågor, elevhälsofrågor samt kring ansvar för arbetsuppgifter utöver undervisning utifrån ett problemlösande förhållningssätt. För dig är det elevernas utveckling och måluppfyllelse samt att kunna möta varje enskild elevs särskilda behov det som driver och engagerar dig i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, har förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och på det professionella. Det är en självklarhet för dig att du har en god relationsskapande förmåga gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. ÖVRIGT Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Strömstad kommun, Valemyr och Koster

Placering

Strömstad

Kontaktperson

Strömstads kommun

Vid ansökan:Ange referens A989566/2020 i din ansökan