Lärare F-3 100% vikariat

Framtidskompassen Vellinge · Vellinge

·

Ansök senast 26 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Framtidskompassen är en fristående skola i Vellinge kommun som vill arbeta för att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden. Alla elever har framtidsdrömmar. Vi vill utveckla deras kvaliteter och talanger så att de kan bygga sig den framtid de önskar. Alla elever vill lyckas och vi ska ge dem rätt förutsättningar! Vårt mål är att kunna ge dem verktyg för det i en kreativ, glädjefylld och stimulerande miljö.


Vi söker nu en behörig lärare som precis som vi brinner för kunskap och bildning och kan undervisa i F-3.Vi vill anställa dig om:


Din nyfikenhet på livet och lärande är så stor att du vågar prova nytt.


Du älskar ditt yrke och känner stort engagemang för dina elever.


Du har kort väg mellan god idé och att genomföra den.


Konkret planering och samarbete tillsammans med andra pedagoger känns som en förutsättning för jobbet.


Du tycker det är viktigt att koppla in omvärlden i lärandet och gör det.


Ett fortsatt eget lärande och utveckling av din yrkesroll är viktigt för dig.


Du är behörig och kunnig.


Du är en självklar ledare i klassrummet.


Devisen vi är varandras arbetsmiljö får dig att glädjas med och peppa dina kollegor.På Framtidskompassen älskar vi lärande som tar avstamp i elevens önskningar och det är du som hjälper eleverna att navigera så att de av egen kraft når sin bästa måluppfyllelse och utvecklar kompetenser som är viktiga för framtiden. Det innebär nästan alltid ett ämnesövergripande arbetssätt som främjar djupförståelse och helhetssyn på kunskap, i samarbete med kollegor. I tjänsten ingår därför att delta i och arrangera teman och olika event utifrån vår upprättade årsklocka. Elevernas drömmar är en viktig drivkraft. Ditt förhållningssätt ska främja deras drömmar och stärka deras tro på sig själva. Vi ska inte vara den begränsande kraften.


Vi arbetar i arbetslag och Framtidskompassen uppnår goda kunskapsresultat.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Framtidskompassen Vellinge

Placering

Vellinge

Kontaktperson

Framtidskompassen AB

Ansök via mejl