Läkare till Försvarshälsan Gotland

Försvarsmakten · Gotland

·

Ansök senast 23 aug. (9 dagar kvar)

Försvarsmakten på Gotland är i en utvecklings- och tillväxtfas och som ett led i den etableras Försvarshälsan vid Gotlands garnison. Försvarshälsan ansvarar för den interna företagshälsovården samt för fri hälso- och sjukvård till berättigade grupper, däribland värnpliktiga och kadetter under grundläggande utbildning. Uppbyggnaden är inledd med att skapa en Försvarshälsa som ett tydligt, förtroendefullt specialiststöd till våra kunder på organisations-, grupp och individnivå samt att vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. Försvarshälsans tjänster kategoriseras som förebyggande och främjande, behandlande och rehabiliterande där fokus ska ligga på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet vilket utgör basen i vår verksamhet med målet att minimera arbets- och livsstilsrelaterad ohälsa. Tjänsten ställer krav på förmåga till ett flexibelt arbetssätt, vilja att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, att vara samspelande, att vara strukturerad och ansvarstagande. Tjänsten innebär utöver tjänstgöring vid Försvarshälsan och P18 stab även stöd med hälso- och sjukvård till förbanden i fält under övningsverksamhet. Arbetsuppgifter Du får i ditt arbete verkar i en omväxlande, spännande och utvecklande miljö där du får arbeta i nära samspel med Försvarshälsans andra yrkeskategorier; chef sjuksköterska/företagssjuksköterska, fysioterapeut, medicinsk sekreterare, stabsmedlemmar i regementsstaben med flera inom organisationen. Klientunderlaget utgörs av såväl militärt som civilt anställd personal vid P 18 där du som företagsläkare är en central resurs i Försvarshälsans medicinska uppdrag. Vid rehabiliteringsärenden ansvarar du för den medicinska delen i utredning och behandling och du kommer också att fungera som en viktig del i regementets samlade arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete. Tillsammans med andra professioner arbete med Hälso- och sjukvård för de värnpliktiga som genomför sin grundläggande militära utbildning samt för de kadetter som läser vid officersprogram. Att göra tjänstbarhetsbedömningar inför anställning respektive utlandstjänstgöring förekommer regelbundet, liksom olika lagstadgade medicinska kontroller. Arbetsuppgifterna som stabsläkare innebär att ingå i logistikavdelningen i regementsstaben. Stabsläkaren deltar i upprättandet av planer för P 18 uppgifter i fred, kris och krig och svarar då främst för planering av utnyttjandet av tillgängliga sjukvårds- och sjuktransportresurser. Samverkan med civila myndigheter, främst civil sjukvård ingår också i uppdraget. Som stabsläkare är du också rådgivare till chefen P 18 i sjukvårdsfrågor. Inledningsvis bedöms denna del av tjänsten utgöra en mindre del av arbetstiden. Kvalifikationer Vi söker dig som innehar svensk läkarlegitimation med specialistkompetens i första hand inom allmänmedicin eller arbetsmedicin/företagshälsovård. Meriterande Dokumenterad erfarenhet av medicinska tjänstbarhetsbedömningar, lagstadgade medicinska kontroller samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Genomgången officersutbildning (YO/RO). Genomgången militär grundutbildning eller annan militär erfarenhet är också meriterande. Egenskaper Du behöver vara samspelande, flexibel och initiativtagande för att kunna möta de behov som uppstår i vår verksamhet. Det krävs att du är självgående i din tjänsteutövning samt strukturerad och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Detta är en tillsvidareanställning, omfattning 50%, som inleds av sex månaders provanställning (omfattningen kan diskuteras). Tjänsten innebär inplacering i säkerhetsskyddsklass samt krigsplacering. Tjänsten kan innebära jour- och beredskapstjänst samt deltagande i utbildningar. Sedan 2009 är medarbetare i Försvarsmakten skyldiga att vid behov delta i utlandstjänst. Befattningen är civil. Tillträde snarast enligt överenskommelse. P 18 avser att inledningsvis kombinera uppgifterna som företagsläkare och stabsläkare. På sikt, då Försvaret på Gotland utvecklas kan dessa komma att separeras och utgöra två separata tjänster. P 18 bedömer att tjänsten går att kombinera med tjänst vid annan arbetsplats. Dokumentation sker i ett försvarsmaktsgemensamt digitalt vårddokumentationssystem. Befattningen är placerad på P18 i Visby (Tofta Skjutfält). Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av: Hans Håkansson, Stabschef, 070-399 21 13. Fredrik Malmerfeldt, Chef Försvarshälsan, fredrik.malmerfeldt@mil.se. Ulrica Löfgren, HR-generalist, ulrica.lofgren@mil.se. Fackliga representanter: OFR/O Karl-Johan Boberg (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se) OFR/S Freddy Tullgren (Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se) SEKO Thomas Klasson (thomas.klasson@mil.se) SACO FM, Marie Nygren (marie.nygren@mil.se) Ansökan Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2020 08 23. Din ansökan bör bestå av CV samt personligt brev i vilket du motiverar vad det är som gör dig till en för befattningen lämplig kandidat. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. 2020 tar förbandet över ansvaret för Stridsgrupp Gotland från P4. Huvuduppgiften är att samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Försvarsmakten

Placering

Gotland

Ansök nu