Jobbsafari är en del avschibsted logo

Lagchef till Borås heltidsstation

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund · Borås

·

Ansök senast 14 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Förbundets huvudkontor finns i Borås. Vi är ungefär 500 anställda som till största delen består av operativ personal som är fördelad på två heltidsstationer i Borås och Skene samt 17 stationer med brandmän i beredskap och sex räddningsvärn. Vi söker nu

Lagchef till Borås heltidsstation


Arbetet

SÄRF har sex lagchefer, varav fyra är placerade i Borås och två i Skene, som är direkta chefer för våra operativa arbetslag. Funktionen lagchef ingår i avdelning Insats och beredskap. Lagchefens personalansvar omfattas av arbetsmiljöansvar, utvecklingssamtal, kompetensutvecklingsfrågor, arbetsplatsmöten, och andra uppgifter som tillkommer i den dagliga dialogen med medarbetarna. I verksamhetsansvaret ingår det en långsiktig verksamhetsplanering inklusive övning och utbildning för den operativa heltidspersonalen. Arbetet med planering av verksamhet och schema för personal görs tillsammans med avdelningschefen och övriga lagchefer i nära samarbete med personalplaneringsfunktionen. I verksamhetsansvaret ingår att följa gällande arbetstidsavtal samt att vara delaktig i uppföljning på övergripande nivå.

Kommunikation med medarbetare och chefer i organisationen liksom att fatta beslut utifrån delegationsordning och uppdrag är en viktig del av lagchefsfunktionen. Lagchefen rapporterar till avdelningschefen för Insats och beredskap som är närmaste chef. Lagchefen en del av SÄRF:s totala ledningsfunktion. Chefsgruppen i SÄRF arbetar aktivt tillsammans i olika forum för att åstadkomma ett helhetsperspektiv och nå gemensamma mål. Samverkan med andra funktioner inom förbundets verksamheter är självklara för att lyckas med uppdraget.

I tjänsten som lagchef ingår operativ funktion som styrkeledare. Lagchefen kan även utifrån egen kompetens användas för att leda eller medverka i projekt och arbetsuppgifter inom förbundets hela verksamhetsområde.

Kvalifikationer

Vi söker en ledare som inger förtroende, har ett genuint intresse för personkontakter och med uttalad integritet. Med ett tryggt ledarskap och förmåga att coacha, stödja, leda och entusiasmera tillåts personal växa utefter sina kompetenser och möjligheter i en medarbetardriven organisation.

Viktiga egenskaper hos lagchefen i såväl den operativa som den dagliga arbetsrollen är struktur, stresstålighet och analytisk förmåga. Samarbetsförmåga och ett kommunikativt och förståelsebaserat ledarskap är avgörande för att leda grupp och individer framåt. Lagchefen drivs av att motivera andra och har en humanistisk syn på människor, vilket skapar förutsättningar för delaktighet.

I den operativa rollen som styrkeledare krävs MSB:s utbildning räddningsledare A (el. motsv.) och att det i övrigt finns goda förutsättningar för att kunna fullgöra operativ funktion samt C-körkort. Det är meriterande med MSB:s utbildning räddningsledare B alternativt annan ledarskapsutbildning eller motsvarande erfarenheter i arbetslivet eller på fritiden.

Vi arbetar för en räddningstjänst för alla och eftersträvar mångfald bland våra anställda. En grundförutsättning är respekt för allas lika värde som ska prägla anställdas agerande, såväl i mötet med allmänheten som inom den egna organisationen.

Förutsättningar

Vi erbjuder tillsvidareanställning med schemalagd tjänstgöring som omfattar operativa dag- och nattpass samt arbetspass på dagtid enligt lokalt arbetstidsavtal. Arbetsplatsen är med nuvarande placering på Borås brandstation. Tillsättning sker under våren 2021 enligt överenskommelse.

Rekryteringen kan komma att omfatta personlighetstester och djupintervju som genomförs av extern aktör.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Stefan Bengtsson tel. 033-17 29 20. Se även vår hemsida www.serf.se. Facklig företrädare för Vision Peter Delwér tel: 073-856 51 15, Ledarna Jan Kuusisto tel: 070-959 03 92, Kommunal Viktor Skattberg tel: 073-045 20 49, SACO Peder Liljeroth tel: 033-17 29 13.

Välkommen med din ansökan senast 2021-02-14 till jobba@serf.se eller via brev till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås

Din ansökan ska innehålla CV och Personligt brev. Märk din ansökan med Lagchef.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Placering

Borås

Kontaktperson

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Lagchef i din ansökan