Koordinator internationellt arbete och påverkansarbete

Region Västernorrland · Härnösand

·

Ansök senast 11 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård en av regionens tre kärnverksamheter och jobbar till stor del på uppdrag av Sveriges regering. Vi är omkring 200 medarbetare och vi har verksamhet i nästan alla länets kommuner; alla med olika uppdrag som gemensamt syftar och bidrar till hållbar utveckling i länet. Vid förvaltningen finns regionens folkhögskolor och den regionala kulturverksamheten, liksom tillväxtarbetet med projekt- och företagsstödjande verksamhet, miljö- och hållbarhetsarbetet och folkhälsoarbetet, enheten för kollektivtrafik och infrastruktur som även ansvarar för sjukresor, samt kansliet med bland annat de internationella frågorna. En rad verksamheter drivs i annan association än förvaltning, så att möjliggöra och ansvara för ägardialoger och löpande ägastyrning finns med i förvaltningens uppdrag. Vi jobbar på uppdrag av regeringen, regionen och vårt arbete genomsyras av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030, som också kallas för RUS. Visionen för den regionala utvecklingsstrategin är ett Västernorrland, där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden. . Målen för Region Västernorrland inom internationellt arbete och påverkansarbete är, utifrån både det statliga regionala utvecklingsansvaret och som stor organisation med många kärnverksamheter, att ge länet Västernorrland goda förutsättningar för hållbar utveckling genom att: bevaka och hävda länets och Region Västernorrlands intressen inom nationell- och EU-politik, öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom prioriterade områden, och bidra till att utveckla Region Västernorrland till en främjande nod för kunskap, inspiration och vägledning för andra organisationer. Vidare ska arbetet syfta till att utveckla organisationen Region Västernorrland genom att tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte ger, exempelvis genom delfinansiering ur EU-program samt bidra till organisationens varumärke för att attrahera nya medarbetare och stärka bilden av organisationen. Vi söker dig som vill hjälpa oss att göra en översyn av Region Västernorrlands internationella samarbete och i delar vårt strategiska påverkansarbete, utifrån gällande styrande dokument. Uppdraget är tidsbegränsat till ett år. Region Västernorrland har ett viktigt uppdrag att bedriva och koordinera hållbar regional utveckling i hela länet i enlighet med Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020 - 2030. För att vi ska lyckas med det, så behöver vi arbeta på flera nivåer och därför medverka i nationella och internationella nätverk och organisationer. Vi behöver även bevaka och följa både EU:s och Sveriges politik. Vi behöver utveckla såväl vårt påverkansarbete som vårt internationella arbete enligt den nya policy som finns för internationellt arbete och påverkansarbete inom Region Västernorrland. Ytterst syftar uppdraget till att utveckla vår egen organisation samt stärka förutsättningarna för regionalt utvecklingsarbete; målet är att skapa goda utvecklingsförutsättningar för regionen och för vårt län. Här behöver vi dig som bidrar till en översyn av nuvarande strukturer och sammanhang, en översyn som sedan ska ligga till grund för fortsatta ställningstaganden. Vi söker därför dig som har examen från samhällsvetenskaplig eller kommunikationsvetenskaplig akademisk utbildning, och som har erfarenheter från strategiskt arbete på regional eller övergripande nivå. Meriterande är erfarenheter från översynsarbete, erfarenheter av internationellt arbete samt arbete i politiskt styrd organisation. Det aktuella uppdraget förutsätter att du har goda kommunikativa egenskaper, samt språkkunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är förmågan att både arbeta självständigt och i samverkan med kollegor. Uppdraget att göra översynsarbetet med oss, innebär även att tillsammans med ledningen föreslå hur området kan utvecklas utifrån de resultat undersökningen ger. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att tillföras arbetet. Detta uppdrag kombineras med arbete i ett av Regional utvecklings regionala utvecklingsprojekt, och även här ser vi behov av de kvalifikationer och egenskaper som listas ovan. Här är erfarenheter av projektarbete meriterande. Uppdraget är tidsbegränsat, på heltid, och är planerat till perioden januari 2021 -december 2021.Tjänsten är placerad på Regional utveckling i Regionens hus, Härnösand men det internationella arbetet och påverkansarbetet är en uppgift för hela organisationen. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Regional utveckling! Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Västernorrland

Placering

Härnösand

Kontaktperson

REGION VÄSTERNORRLAND

Vid ansökan:Ange referens 70:2020:48 i din ansökan