Komminister/Fängelsepräst

Härnösands pastorat · Härnösand

·

Ansök senast 16 aug. (12 dagar kvar)

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Fängelsepräst i din ansökan

Information om ansökan:Med post: Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand

Är du trygg i din roll? Gillar du både traditionella prästerliga uppgifter och lockas av att arbeta på fängelse med gudstjänster och själavård? Vi söker en kommunikativ präst, som är både trygg och flexibel. Du är väl förankrad i din egen tro, bjuder gärna in till samtal och är genuint intresserad av mötet med människor. Om tjänsten 20 % av tjänsten är förlagd till säkerhetsanstalten Saltvik, där du möter de intagna och häktade både i gudstjänst och samtal, i samverkan med komminister Susanne Öhlén som är huvudansvarig för pastoratets verksamhet på Saltvik. Du har också församlingsansvaret för två av pastoratets församlingar och tjänstgör vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. I församlingsansvaret ingår att vara prästerlig ledamot i församlingsråden samt att ansvara för utvecklingen av församlingsverksamheten, i samverkan med övriga medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter: · Kontakt, samtal, själavård och gudstjänster med intagna, häktade och anställda på säkerhetsanstalten Saltvik. · Ansvar för verksamheten inom två av pastoratets församlingar. · Gudstjänster och kyrkliga handlingar. · Utvecklingsområden i dialog med dig och församlingarnas behov Vi vill ta vara på dina erfarenheter och intressen och ser flera möjliga områden för dig att utveckla inom pastoratet, t ex. arbetet med undervisning och lärande bland vuxna, arbetet med barn, ungdomar och konfirmander, skolkontakter som t ex Bibeläventyret, själavård eller i arbetet bland äldre. Arbetet inom NAV bedrivs enligt det avtal som finns mellan Kriminalvården och Sveriges kristna råd och Nämnden för andlig vård (NAV). För att antas till tjänst inom NAV-verksamhet ställs några kriterier upp som redovisas i skriften ”Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter”. Hela skriften finns att läsa och ladda ner här: https://www.skr.org/wp-content/uploads/2019/06/riktlinjer-for-andlig-vard-vid-hakten-och-anstalter.pdf För att antas som NAV-medarbetare är följande egenskaper nödvändiga: · Trygghet i samfundstillhörighet och teologisk grundsyn. · Personlig mognad och god erfarenhet av församlingsarbete. · Professionell inställning och uppträdande. · Ekumenisk och multireligiös kunskap, vilja och respekt. · Vilja till att lära och förstå Kriminalvårdens organisation, regelverk och arbetsmetoder. · Kännedom om den egna positionen i Kriminalvårdens system. Sveriges kristna råds NAV-konsulenter ansvarar för grundutbildning och kompetensutveckling. Övrigt Behörighet att vara präst i Svenska kyrkan är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete som fängelsepräst är meriterande. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Tjänsten är placerad i Säbrå, Byåker 240. Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav. Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma. Tillträde efter överenskommelse. Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar skall vara oss tillhanda senast 2020-08-16 till Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand eller harnosand.pastorat.rekrytering@svenskakyrkan.se. Eftersom Saltviksanstalten gör en registerkontroll hos Säpo måste ansökningshandlingarna innehålla komplett personnummer. För mer information kontakta Johan Holgersson, arbetsledande komminister, 0611-288 03, johan.holgersson@svenskakyrkan.se Kent Nordin, domprost, tel. 0611-288 01, kent.nordin@svenskakyrkan.se Susanne Öhlén, komminister med huvudsaklig tjänstgöring på säkerhetsanstalten Saltvik, tel. 0611-288 07, susanne.ohlen@svenskakyrkan.se Charlotte Westin, personalsekreterare, tel. 0611-288 52, charlotte.westin@svenskakyrkan.se Susanne Rodmar, NAV-konsulent SKR, tel. 08-453 68 11, susanne.rodmar@skr.org Om Härnösands pastorat Härnösands pastorat bildades 1 januari 2018 och består av sju församlingar som erbjuder flera gudstjänster varje vecka, musikarrangemang, körer, gemenskaps-träffar, mötesplatser, grupper av barn och unga, meditation och mycket mer. Totalt har pastoratet 53 helårsanställda samt säsongsanställda och feriearbetare. Som präst kommer du att ingå i ett arbetslag som består av tio präster, fyra diakoner, fem pedagoger och sju musiker. Du blir en del av ett aktivt församlingsliv med stort engagemang, gemenskap, stöd och tro. Förutom de särskilda ansvarsområden som ligger i de olika tjänsterna har vissa tjänster en geografisk inriktning, men alla anställda kan tjänstgöra i hela pastoratet som omfattar Härnösands kommun. Om Härnösand Härnösand är porten till världsarvet Höga Kusten och ger dig storslagna naturupplevelser under fyra tydliga årstider. I Härnösand har du stora möjligheter att hitta ditt sätt att leva och bo. Här finns stadskärnan med många caféer och restauranger, lugna stadsnära bostadsområden och en levande landsbygd. Avstånden är aldrig långa och närheten gör livet enkelt. Härnösand är också känt för sitt mycket rika musik- och kulturliv.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Härnösands pastorat

Placering

Härnösand

Kontaktperson

Härnösands Pastorat

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Fängelsepräst i din ansökan

Information om ansökan:Med post: Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand